L3-banner-media

Výstava R. Hrabovskej v Galérii na schodoch

V priestoroch Galérie na schodoch Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v utorok 19. marca 2019 uskutočnila vernisáž pri príležitosti výstavy s názvom IN CAPTIVITATEM. Autorkou výstavy je talentovaná slovenská výtvarníčka Radoslava Hrabovská.
Vedúci Katedry kulturológie FF UKF v Nitre doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. svojím príhovorom otvoril slávnostnú vernisáž a srdečne privítal viac ako 50 hostí. Súčasťou programu vernisáže bolo aj tanečné a hudobné vystúpenie študentov katedry kulturológie Anny Kertészovej a Andreja Rekšáka. Výstava IN CAPTIVITATEM v priestoroch Galérie na schodoch potrvá do 30. apríla 2019.
Autorka výstavy Radka Hrabovská žije v obci Bojničky, ktorá je vzdialená niekoľko kilometrov od mesta Hlohovec, kde autorka pôsobí na strednej odbornej škole. Vyučuje v študijných odboroch propagačná grafika a fotografický dizajn. Vo svojej umeleckej tvorbe sa zameriava predovšetkým na kresbu, grafiku a ilustráciu. Na cestu výtvarníčky nastúpila pod vedením akademických sochárov Viliama a Marcely Loviškových a v grafickom ateliéri akademického maliara profesora Karola Ondreičku. Radoslava Hrabovská získala medzinárodné ocenenia a nominácie, ako napríklad Nominated on International print biennial Bucharest (RO), KADSNY, Celebrating print, New York (USA). Realizovala viacero samostatných výstav – na Zámku Hlohovec, v galérii Fontána v Piešťanoch či v Suchej nad Parnou, ale aj kolektívnych výstav v Číne, v Mexiku, v Českej republike, ale aj na Slovensku. Ilustrovala takmer dve desiatky kníh. Spolu so študentmi Strednej odbornej školy v Hlohovci vytvorila knihu Genius Sigilli, ktorá v roku 2009 získala ocenenie Najkrajšia kniha roka 2009 v kategórii Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.
V roku 2018 sa zúčastnila na prestížnom rezidenčnom pobyte v Číne s názvom Guanlan Printmaking Base Shenzen. Počas tohto pobytu sa autorka zamerala na tri cykly – muž a jeho želania, ktorý ich ako jediný môže zrealizovať, matka ako nahá žena s jazvami a inými nedostatkami, ktoré ju robia stále krásnou a žena a jej fázy života vyjadrené prostredníctvom čepcov.
Galéria na schodoch aktuálne prezentuje viac ako šestnásť priestorových inštalácií, grafík, kresieb a umeleckých ideových konceptov, ktoré nesú často veľmi závažné a ťaživé posolstvá. Vystavované diela však nenavodzujú pocit frustrácie, ale v trpkosti prinášajú očisťujúcu nádej s pozitívnym vyznením.
Výsledky autorkinho tvorivého pobytu v Číne máme možnosť čiastočne vidieť aj v Galérii na schodoch. Špeciálny priestor autorka venuje žene. Žena ako matka, žena ako krásna bytosť aj so všetkými svojimi nedokonalosťami, ktoré ju robia jedinečnou. Materstvo, rodina a deti sú témou mnohých vystavovaných diel. Zaiste je to aj tým, že Radoslava Hrabovská má štyroch synov, ktorí ju pochopiteľne držia v každodennosti, ktorá je výrazne prítomná v jej tvorbe, nielen v námetoch, ale napríklad aj v použitých materiáloch. Využíva nielen papier, rôzne prírodné a organické materiály ako drevo, konáre, trávu, tŕne, ale aj použité čajové sáčky, papier na pečenie a iné. Autorka podobne ako pri ilustrácii vkladá významy medzi riadky a vypĺňa priestor nielen svojimi inštaláciami, ale aj výpoveďou diel. Neuväzňuje svoje myšlienky v ráme, vystupujú von, doslova kričia, nie sú uhladené a chladne dokonalé, aby vo svojej prirodzenosti a krásnej nedokonalosti nútili človeka čítať medzi riadkami jednotlivé posolstvá. Autorkiným zámerom je provokovať diváka k hravosti a interaktivite s vystavovanými dielami a inštaláciami, pozýva k dotyku, a to nielen metaforicky.
Ako na to odkazuje samotný názov IN CAPTIVITATEM, výstava je o zajatí, o zajatí v ľudských strachoch a obavách, o zajatí predstáv, očakávaní, o zajatí v značke, o zajatí v túžbe byť dokonalými. Radoslava Hrabovská svojou tvorbou toto zajatie prestupuje a otvára priestor nedostatku a nedokonalosti v ich prirodzenej kráse.
Text: Mgr. Veronika Moravčíková, PhD., FF – Katedra kulturológie
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo