L3-banner-media

ŠVOČ 2019 v odbore sociálna práca

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ zorganizovala ďalší ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti, na ktorom svoje práce predstavili traja študenti.
Lucia Mesárošová svojou prácou na tému anómie v školskom prostredí publiku pútavo priblížila hodnotový rámec a názory žiakov jednej zo základných škôl. Poukázala aj na možnosti prepojenia sociálnej práce s praxou formou interaktívnych prednášok, workshopov či hier. Bc. Tatjana Tomić sa venovala filozofii Harm reduction a jej využitiu pri práci s vybranými cieľovými skupinami sociálnej práce – injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcich v pouličnom sexbiznise. Keďže napriek svojmu prínosu je táto filozofia verejnosti stále málo známa, zdôraznila potrebu zvýšenia informovanosti, poukazovania na jej výhody a vysvetľovania mýtov, ktoré sa s Harm reduction spájajú. Bc. Erik Šatara predstavil proces implementácie štandardov kvality na príklade vybraného zariadenia sociálnych služieb. Prínosom jeho práce je okrem iného to, že na základe jeho zistení a návrhov už boli v danom zariadení zavedené zmeny, podporujúce vyššiu kvalitu služieb poskytovaných klientom.
Všetci traja účastníci zaujali okrem prezentácií aj spôsobom, akým o svojich témach hovorili. Bolo zjavné, že sa uvedeným otázkam venujú už dlhšie, majú o nich množstvo informácií, a čo je najdôležitejšie, problematika, ktorú si vybrali, ich naozaj baví.
Komisia v zložení doc. Miroslav Tvrdoň, doc. Elena Gažiková, dr. Katarína Minarovičová a dr. Barbara Pavlíková ich snahu ocenila nielen vecnými cenami a návrhom na mimoriadne štipendium, ale aj postupom na celoslovenské kolo ŠVOČ, ktoré sa uskutoční na katedre sociálnej práce a sociálnych vied už 30. apríla 2019. Viac informácií bude už čoskoro zverejnených na facebookovej stránke katedry.
Text: Barbara Pavlíková, FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Foto: Barbara Pavlíková a Richard Vaškúti

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo