L3-banner-media

Rozvoj spolupráce FSVaZ s Nórskom

Vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. a doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. sa v období 17. marca – 22. marca 2019 v rámci programu Erasmus + zúčastnili prednáškového pobytu na VID Specialized University Sandnes v Nórsku. VID Specialized University s počtom približne 4500 študentov a 450 zamestnancov je treťou najväčšou súkromnou vzdelávacou inštitúciou v Nórsku a má svoje pracoviská v mestách Oslo, Bergen, Stavanger a Sandnes. Tvoria ju tri fakulty – Fakulta zdravotníckych štúdií, Fakulta sociálnych štúdií a Fakulta teológie, diakónie a vedenia.
Program bol časovo náročný, pozostával zo štrnástich pracovných stretnutí, ktoré nám zabezpečila Erasmus koordinátorka Hanne Line Wærness. Podstatnú časť pobytu tvorili stretnutia na pôde VID Specialized University v Sandnes a v Stavangeri, v rámci ktorých sme sa oboznámili so študijnými programami univerzity, zúčastnili sme stretnutí s prorektorom univerzity Bårdom Mælandom, s dekankou Fakulty zdravotníckych štúdií Kristin Fjelde Tjelle a s celým vedením vrátane vedúcich študijných programov fakulty. Hovorili sme o možnostiach spolupráce, o našom zameraní na prácu s rodinou, deťmi, mládežou, staršími ľuďmi, zdravotno-sociálnu problematiku, o celkovej situácii na Slovensku, o rómskej problematike a o problematike utečencov.
Súčasťou programu boli aj stretnutia viacerých výskumných skupín, kde sme sa navzájom oboznámili s prebiehajúcimi projektmi, s cieľom nájsť možnosti výskumnej spolupráce. Okrem toho sme navštívili zariadenia v oblasti sociálnej práce s rodinou na úrovni štátnej správy, samosprávy a neštátneho sektoru, ktoré nám umožnili spoznať spôsoby, metódy a špecifiká ich práce.
Tešíme sa, že naše stretnutia prispeli k rozvoju spolupráce medzi našimi univerzitami v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a praxe. Na základe bilaterálnej zmluvy nórski študenti už od akademického roka 2017/18 každoročne vykonávajú stáž v našich partnerských organizáciách – STORM, o. z., v Nitre a Seredi, Hospic – Dom pokoja a zmieru sv. Bernadetky v Nitre a ZSS Svetlo v Olichove. Nakoľko spätná väzba od študentov bola počas dvoch rokov pozitívna, v zimnom semestri 2019/20 by mali k nám zavítať ďalší.
Veríme, že s Nórskom budeme rozvíjať spoluprácu aj naďalej a v rámci výmenných pobytov Erasmus sa aj naši študenti rozhodnú pre VID Specialized University v Nórsku.
Text a foto: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. a doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo