L3-banner-media

Prekladateľských reflexií nebude nikdy dosť

26. marca 2019 sa na pôde FF UKF v Nitre uskutočnil už deviaty ročník Tvorivých prekladateľských reflexií s podtitulom Jeden preklad nestačí (alebo áno?) organizovaný Mgr. Emíliou Perez, PhD. a PhDr. Andrejom Zahorákom, PhD. z Katedry translatológie FF UKF.
Tento ročník sa niesol v príjemnom a svojím spôsobom inovatívnom duchu, ponuka prednášok bola veľmi lákavá a atraktívna, o čom svedčila aj bohatá účasť študentov. Podujatie odštartoval Mgr. Marián Kabát s dosiaľ málo prebádanou témou lokalizácie videohier v praxi, absolventka KTR Mgr. Magdaléna Poppelková ozrejmila fakty a mýty o práci vo vydavateľstve, Mgr. Lucia Halová sa podelila o radosti aj strasti prekladateľského remesla a krásnu bodku za príjemným dňom ponúkla absolventka KTR Mgr. Martina Stoláriková s prednáškou o profesionálnej prispôsobivosti v zamestnaní a na voľnej nohe so zreteľom na prekladateľské remeslo. Podujatie bolo plné plodnej diskusie, vtipných spomienok a inšpiratívnych myšlienok. Ďakujeme všetkým za účasť a už sa nevieme dočkať jubilejného desiateho ročníka.
Podujatie je výstupom projektov UGA III/24/2018 – Interaktívne metódy vo výučbe umeleckého prekladu a tlmočenia v kombinácii s nemeckým a ruským jazykom a UGA III/15/2019 – Špecifikácia trhu a identifikácia kompetencií audiovizuálneho prekladateľa.
Text a foto: Mgr. Mária Koscelníková, FF – Katedra translatológie
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo