L3-banner-media

Rakúsko-slovenská letná škola opäť v Nitre

Katedra germanistiky FF UKF organizuje v spolupráci s Fachhochschule Burgenland v Eisenstadte v dňoch 7. – 20. júla 2019 Rakúsko-slovenskú letnú školu, ktorá sa po dvoch rokoch opäť vracia do mesta pod Zoborom.
Letná škola je určená 15 slovenským a 15 rakúskym vysokoškolákom a mladým akademikom, ktorí sa chcú zdokonaliť nielen v slovenčine a nemčine, ale aj bližšie spoznať kultúru, históriu či každodenný život svojho geografického suseda. V dopoludňajších hodinách prebieha interaktívna výučba nemčiny a slovenčiny so skúsenými rakúskymi a slovenskými lektormi, popoludňajšie podujatia sú zamerané na tandemové aktivity, turistiku, prehliadku Nitry a žrebčinca v Topoľčiankach, prednášky, ukážky slovenského folklóru či kvízy a filmové predstavenia. Víkendy sú vyhradené celodenným výletom do Banskej Štiavnice, Komárna a Kolárova.
O svojich dvojtýždňových zážitkoch referujú účastníci letnej školy už tradične v časopise Firhang auf!, v ktorom si otestujú získané jazykové zručnosti. Po ukončení letnej školy dostanú jej účastníci certifikát.
Účastníci letnej školy sú počas celých dvoch týždňov ubytovaní v Študentskom domove Nitra na ulici B. Slančíkovej, výučba prebieha v priestoroch budovy Filozofickej fakulty UKF.
Rakúsko-slovenskú letnú školu finančne podporuje Akcia Rakúsko-Slovensko a Rakúske kultúrne fórum v Bratislave. Účastníci letnej školy hradia iba jednorazový paušálny poplatok 50 eur. Termín prihlasovania je pre slovenských účastníkov do 31. mája 2019.
Text a foto: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF – Katedra germanistiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo