L3-banner-media

Vymenovanou profesorkou je aj Zuzana Kováčová

V stredu 27. marca 2019 vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 25 profesoriek a profesorov vysokých škôl. Jednou z nich bola aj doc. Ing. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF, a to v odbore slovenský jazyk a literatúra. Prezident zdôraznil, že „v tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum na Slovensku, na rozvoj talentu a umeleckej činnosti vnímam Vašu úlohu ako zásadnú a nenahraditeľnú.“ Novovymenovaným profesorkám a profesorom pri jej plnení zaželal dostatok energie, nápadov a trpezlivosti v pracovnom a, samozrejme, veľa šťastia a nádeje v osobnom živote.
noví profesori
Inauguračná prednáška prof. PaedDr. Zuzany Kováčovej, PhD. s názvom Kognitívna metafora a jej vplyv na vznik nepriamych nominácií v prirodzenom jazyku z diachrónneho a synchrónneho aspektu sa uskutočnila 25. októbra 2018 pred Vedeckou radou Filozofickej fakulty UKF. Jej vymenovanie za profesora v odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra schválila Vedecká rada UKF v Nitre 29. novembra 2018.
Novovymenovanej pani profesorke srdečne blahoželáme.
Kováčová ZJPG
Zuzana Kováčová
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: Kancelária prezidenta SR, archív Zuzany Kováčovej

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo