L3-banner-media

Oddychová zóna je už otvorená

S prebúdzajúcou sa jarou to ľudí stále viac láka von. Príležitosť posedieť si pekne vonku v prírode majú aj študenti, pracovníci či návštevníci našej univerzity. Oddychová zóna UKF v átriu blokov b a c je od 1. apríla otvorená – prístupná je od pondelka do piatka od 8. do 19. hodiny.
Oddychová zóna so stolíkmi, stoličkami a tuli vakmi vznikla na podnet študentov a zamestnancov Fakulty prírodných vied UKF, otvorili ju v októbri minulého roka. Jej projekt s názvom Zoberme školu na vzduch je jedným z 12 verejnoprospešných projektov, ktoré cez svoj grantový program Mením Moje Mesto podporili a financovali Mesto Nitra a Nitrianska komunitná nadácia.
Projekt v spolupráci s týmito partnermi realizovala UKF – Fakulta prírodných vied, organizačne ho pripravila a zabezpečila Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF. Autormi projektu sú odborný asistent spomínanej katedry RNDr. Peter Petluš, PhD. a doktorandky katedry Monika Sofková a Martina Zigová. S finalizáciou projektu im pomáhali Ing. Viera Petlušová, PhD., bývalý kolega Martin Zemko aj ďalší kolegovia z katedry.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo