L3-banner-media

Nadšenci frankofónie si prišli na svoje

V rámci marca – mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky FF v spolupráci s Katedrou translatológie FF Frankofónny týždeň (25. marec – 29. marec 2019). Ide o každoročné podujatie určené študentom francúzskeho jazyka a milovníkom frankofónnej kultúry. Podujatie organizačne i obsahovo zabezpečoval tím pedagógov a študentov francúzskej sekcie katedry romanistiky.
Nadšenci frankofónie si mohli vybrať spomedzi pestrého programu podľa svojich záujmov o kultúru, literatúru, film či umenie. Pozvanie prijali dvaja zahraniční hostia. Profesor Jacques Lefèbvre, bývalý prezident belgickej asociácie učiteľov francúzskeho jazyka, ktorý ponúkol poslucháčom sériu prednášok na témy z oblasti frankofónnej literatúry s dôrazom na belgickú a magrebskú literatúru. Ďalším milým hosťom bola profesorka Minh Ha Lo-Cicero z portugalskej Madeiry, ktorá je odborníčkou na aplikovanú lingvistiku s ohľadom na francúzštinu, portugalčinu, angličtinu a vietnamčinu. Kolegyňa ponúkla prednášku na tému z oblasti kontrastívnej lingvistiky s témou prejavovania (ne)tolerancie v medziľudských vzťahoch vo francúzštine a vietnamčine. Napokon viedla aj niekoľko workshopov zameraných na praktický francúzsky jazyk určených študentom francúzskych študijných programov.
Vzácnymi hosťami Frankofónneho týždňa boli aj kolega, profesor Peter Kopecký, ktorý sa do programu zapojil s náročnou témou Postavenia francúzštiny vo Vietname, Laose a Kambodži po roku 1945 a Ing. Peter Cvik, ktorý zúčastneným študentom a pedagógom predstavil vlastný humanitárny program v Kambodži. Novinkou v rámci Frankofónneho týždňa bolo premietanie krátkometrážnych filmov z dielne frankofónnych autorov pod vedením študentov druhého a štvrtého ročníka translatológie v kombinácii s francúzskym jazykom, ktorí jednotlivé filmy ponúkli aj s vlastnými slovenskými titulkami.
Na záver by sme chceli ešte vyzdvihnúť spoluprácu s našimi partnerskými inštitúciami – SFUI (Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom), Francúzskym inštitútom na Slovensku, FrancAvis (Asociáciou vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku) a Romanistica Nitriensia (Asociáciou študentov a pedagógov románskych jazykov v Nitre), ktorým touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za finančnú, odbornú či organizačnú pomoc.
Text: PaedDr. Mária Lalinská, PhD., FF – Katedra romanistiky
Foto: PaedDr. Mária Lalinská, PhD. a Ing. Monika Šutková, FF – Katedra romanistiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo