L3-banner-media

International University Week of Social Work 2019

„Social Work in the Client´s Home Environment.“ V tomto znení sa niesol od pondelka 01. apríla 2019 celý týždeň na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach v rámci International University Week of Social Work 2019 Európskej siete univerzít sociálnej práce SocNet98, ktorej koordinátorkou za Slovensko je vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. Stretlo sa tu 50 študentov a 10 profesorov z 8 európskych krajín, a to Slovensko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Holandsko, Belgicko.
Týždeň sme odštartovali milým privítaním organizátorov z Českej republiky doc. Mgr. et. Mgr. Jitkou Vackovou, Ph.D. a PhDr. Lenkou Motlovou, Ph.D. Prvú prednášku zahájil prof. Mark Small, J. D., Ph.D. z Clemson University témou „The Role of Happiness, Kindness and Mercy in Promoting Mental Health“, kde hovoril o tom, čo je šťastie, láskavosť a súcit v podpore duševného zdravia a spoločne sme diskutovali o tom, čo jednotlivé krajiny robí šťastnými. Pozreli sme sa spoločne na otázky, či peniaze dokážu robiť človeka šťastným a odniesli sme si niekoľko myšlienok od pána profesora ako: „Spend money on time rather than things, experiences rather than material objects.“
IUW České Budějovice
Zvyšok dňa sa niesol v prezentovaní jednotlivých krajín a študentov, ktorí si pripravili rôzne zaujímavosti a špeciality typické pre danú krajinu. Večer si pre nás českí študenti pripravili Welcome party a mnohé aktivity, kde sme mali možnosť vzájomne sa lepšie spoznať a nadviazať nové priateľstvá. Zakončením celého dňa a pomerne náročného programu bola úžasná večera v podobe švédskych stolov, kde bolo z čoho vyberať.
Na druhý deň sme absolvovali exkurzie vo viacerých skupinkách, napríklad v centrách Domino, Alzheimer centre, v Hospici sv. Veroniky a Asociácii včasnej intervencie. V poobedných hodinách sme sa mohli zúčastniť na rôznych prednáškach, my sme si vybrali prednášku nemeckého profesora Holgera Kühla, ktorý sa už niekoľko rokov venuje sociálnemu poradenstvu, špeciálne v domácom prostredí. Večer sa nás znova ujali českí študenti a absolvovali sme spoločne City Tour po Českých Budějoviciach, kde sme mali možnosť v rámci zábavných aktivít spoznať celé mesto. V stredu sme strávili takmer celý deň na univerzite, kde nás znova čakalo množstvo zaujímavých prednášok, na ktorých sme sa zúčastnili v rôznych skupinách. Ako prvú sme si vybrali prednášku doc. Kajanovej a Mgr. Ondráška na tému „Social work with Roma Minority“, kde sme viac diskutovali o situácii v našej krajine, nakoľko prednáška spočívala aj v prezentovaní videa z prostredia východu Slovenska. Dozvedeli sme sa napríklad to, že množstvo rómskej minority prichádza do Českej republiky za lepším sociálnym systémom práve od nás.
V druhej etape sme sa zúčastnili úžasnej prednášky študentov z Belgicka pod vedením profesora Rafa Sondervorsta na tému „Working with Children in a Specific Environment“, kde sme preberali poskytovanie služieb ako bednet, čo je možnosť pre choré dieťa, študenta, byť doma a zároveň aj virtuálne v triede medzi spolužiakmi prostredníctvom technického vybavenia, ktorým škola disponuje. Druhou veľmi zmysluplnou a zábavnou aktivitou boli cliniclowns, ktorí rozosmievajú deti v nemocnici. Novinkou pre nás bolo, že je to aj normálne platené zamestnanie. V rámci interaktívnej prednášky sme si mohli vyskúšať a vžiť sa do toho, aké je byť pomáhajúcim klaunom s červeným nosom a hoci sme nikdy nemali pocit, že patríme medzi veľkých zabávačov, objavili sme v sebe talent. A práve v tomto tiež spočívajú takéto týždňové pobyty, veľa sa toho naučíte a rovnako posuniete ďalej.
cliniclowns
Poslednú prednášku sme absolvovali na workshope Dr. Elise Scholte a študentov z Holandska na tému „Advantages and Challenges in Social work in the Client´s Environment“, z ktorej sme si taktiež odniesli množstvo zaujímavých informácií. Vo štvrtok sme sa zúčastnili ďalších skupinových exkurzií napr. na Charita, Ledax a Focus, ktoré poskytujú najmä opatrovateľské služby či osobnú asistenciu alebo zdravotnú starostlivosť. Všetci sa najviac tešili na návštevu „klenotu“ Českých Budějovíc Budwar Brewery, čo je jeden z najznámejších pivovarov v Českej republike. A naozaj to stálo za to, nielen samotná ochutnávka pív, ale najmä skvelý sprievodca a celkovo personál, s ktorým sme prišli v rámci exkurzie do kontaktu. Pokračovali sme večernou Goodbye party v Komiks bare, kde sme sa spoločne zabávali a zároveň niekde v kútiku duše aj smútili, že už sa náš spoločný týždeň končí. V piatok sme sa najprv spoločne posilnili raňajkami na dlhú cestu, ktorá nás viacerých poobede čakala. Medzitým sme ešte spoločne študenti, profesori a samotní organizátori IW 2019 dali hlavy dokopy a zhodnotili priebeh celého týždňa a rozlúčili sa, hoci týmto naša spolupráca a priateľstvá ani zďaleka nekončia a budeme pokračovať v študijných pobytoch a stážach v rámci Erasmus +.
Text a foto: Mgr. Nina Jašeková a Mgr. Vesna Tomášik – interné doktorandky Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo