L3-banner-media

Ďalší úspešný ročník Dní hispánskej kultúry

Katedra romanistiky FF UKF a Občianske Združenie Romanistica Nitriensia v spolupráci s partnermi i tento rok úspešne zorganizovali podujatie Dni hispánskej kultúry s pomerne dlhoročnou tradíciou, ktoré sa uskutočnilo 09. – 10. apríla 2019.
Prvý deň podujatia sa niesol najmä v literárnom duchu, preto sa väčšia časť aktivít uskutočnila v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Program začal o 11.00 h besedou so slovenskou prekladateľkou a literárnou vedkyňou Vierou Dubcovou, ktorej koncom roka vyšiel v Nadácii Studňa preklad čilského básnika Vicenteho Huidobra pod názvom Skryté pagody a iné básne. Študenti UKF okrem umeleckého prednesu a čítania vybraných textov Huidobrových básní mali možnosť besedovať s pani Dubcovou o jej prekladateľskej práci, vďaka čomu sa podujatie nieslo v mimoriadne príjemnej a uvoľnenej atmosfére. O 13.00 h nasledovala interaktívna prednáška Césara de Miguela Santosa na tému Poézia Generácie 27, ktorá panoramaticky priblížila históriu, literárne a kultúrne dianie v Španielsku v prvých desaťročiach 20. storočia. Podvečer sa vo Fotogalérii Trafačka uskutočnilo premietanie filmu La novia (Nevesta, 2015) španielskej režisérky Pauly Ortiz, natočeného podľa drámy španielskeho spisovateľa Federica Garcíu Lorcu, príslušníka Generácie 27.
dni hispánskej kultúry
Druhý deň podujatia sa začínal tvorivými dielňami, ktoré si pre študentov Gymnázia Párovská 1 v Nitre a žiakov Základnej Školy Kniežaťa Pribinu v Nitre pripravili študenti španielskeho jazyka a literatúry Katedry romanistiky FF UKF. Podujatie poctil svojou návštevou veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku J. E. pán Luis Belzuz de los Ríos, ktorý sa stretol s vedením i pracovníkmi Katedry romanistiky FF, ako aj vedením Filozofickej fakulty a prediskutoval súčasné i budúce stratégie vyučovania španielskeho jazyka na Filozofickej fakulte UKF a vyjadril svoju podporu v propagácii štúdia španielčiny na našej univerzite.
Srdečným a motivačným príhovorom pána veľvyslanca sa otvorila druhá časť dňa, v ktorej o svojej účasti na Svetových dňoch mládeže v Paname pútavo porozprával študent 1. ročníka David Mikula. Jeho profesionálny a výchovný prednes ocenili i žiaci vyššie spomínanej základnej školy, ktorí sa s veľkým záujmom na jeho zážitky pýtali i po ukončení prezentácie.
Po obedňajšej pauze pokračovala prednáškou o svojom štúdiu na Slovensku španielska študentka Gisel Cartró Gonzalvo, ktorá vtipným a vskutku výstižným spôsobom postavila do vzájomného vzťahu španielsku a slovenskú kultúru. Vyvrcholením dňa bola prednáška Castora Sáncheza, Kolumbijčana dlhé roky žijúceho na Slovensku, ktorý sa s témou Prečo nám naháňa strach, keď sa povie slovo Kolumbia pokúsil vyvrátiť stereotypné vnímanie spoločenskej situácie v Kolumbii cudzincami a poukázať na krásy a zaujímavé turistické miesta svojej krajiny. Po prednáške nasledovala vášnivá diskusia, pričom účastníci podujatia zápalisto kládli hosťovi otázky ohľadom spoločenských, politických, geografických i kultúrnych špecifík Kolumbie.
dni hispánskej kultúry 2
Organizátori ďakujú partnerom podujatia, Veľvyslanectvu Španielskeho kráľovstva na Slovensku, ako aj kancelárii pána radcu pre vzdelávanie pri Španielskom veľvyslanectve, Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre, Fotogalérii Trafačka, asociácii AFS, Gymnáziu Párovská 1 v Nitre, Základnej Škole Kniežaťa Pribinu i jazykovej škole Inlingua v Nitre.
Text: Mgr. Zuzana Civáňová, PhD., FF – Katedra romanistiky
Foto: Mgr. Monika Brezováková, Mgr. Viktor Ďuriš, Mgr. Zuzana Civáňová, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo