L3-banner-media

„Utopenci“ v rieke vzbudili pozornosť

V pondelok 1. apríla 2019 sa na hladine rieky Nitra zjavilo päť figurín pripomínajúcich utopených ľudí. Tak vyzeral začiatok kampane študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia na Katedre marketingovej komunikácie a reklamy FF, ktorí chceli upozorniť na nebezpečenstvo pitia nadmerného množstva alkoholu. Partia mladých ľudí nechcela len tak „preplávať“ študijným predmetom, ale zanechať za sebou myšlienku a odkaz.
Tematika je vážna a častokrát sa jej nedáva dostatok pozornosti
Nápad na kampaň vznikol náhodne tri týždne pred začiatkom projektu, na každodennom kreatívnom rozhovore po prednáškach. „Z našich hláv sme chrlili rôzne myšlienky, ktoré sa prekrývali a po malých krokoch spájali,“ vysvetľuje jeden z organizátorov kampane Michal Porubovič. „Keď nám napadla myšlienka o topení sa, začali sme pátrať na internete, a zo štatistík sme zistili, že práve v Nitrianskom kraji boli hodnoty utopenia sa po neuváženom požívaní alkoholu alarmujúce.“ Aj keď bol každý zo študentov z inej časti Slovenska, všetci mali v okolí ľudí s takýmto osudom. Problematika je podľa Michala vážna, preto chceli na ňu upozorniť čo najviac šokujúco, ale zároveň nie pohoršujúco.
Prvú vec, ktorú potrebovali, bolo povolenie od Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý im napriek časovej tiesni vyšiel v ústrety. Potom vypracovali strategické plány a situačné analýzy možností, vytvorili kompletný grafický vizuálny štýl, prezentovaný na sociálnych sieťach a webovej stránke. Vďaka sponzorom mohli skompletizovať postavy a profesionálny potápač im pomohol s ich umiestňovaním na vodu. Ku každej figuríne mali okoloidúci k dispozícii len tabuľku s krátkym popisom, ktorý zahŕňal meno, vek a poslednú vetu pred smrťou.
hladina
Hosťami eventu boli marketér i zdravotníčky
Kampaň vyvrcholila eventom v Študentskom domove Zobor 8. apríla 2019, na ktorý študenti pozvali niekoľko hostí – Ivana Šidlu z agentúry theMarketing, zamestnankyne Slovenského Červeného kríža a pedagogičku Mgr. et Mgr. Janu Rybanskú, PhD. „Chceli sme na evente ľudí, ktorí budú reálne spojení s našou kampaňou,“ vysvetľuje Michal Porubovič. „Preto sme tam mali pána Šidlu, ktorý publiku vysvetlil, ako vlastne funguje štýl, ktorým sme vytvárali našu kampaň, keďže ani ten nebol náhodný. Kampaň Hladina je tvorená tzv. guerrilla marketingom, ktorý sa tvorí za minimálnych nákladov s cieľom vírusového šírenia. Jednoducho povedané – Niečo príde, šokuje a zmizne.“
Príslušníčky Slovenského Červeného kríža na evente predstavili ľudom, ako podať prvú pomoc práve osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo pri topení sa. „Každý, kto zbadá opitého človeka, by to nemal brať ľahostajne,“ vysvetľuje PaedDr. Beáta Miškovičová, riaditeľka územného spolku SČK. „U takéhoto človeka treba hlavne zabezpečiť: u opitého pri vedomí bezpečné miesto, pokoj, teplo, aby nebol podchladený, monitorovať vedomie, dať ho do stabilizovanej polohy, poprípade na bok; ak je v bezvedomí – zabezpečiť stabilizovanú polohu a zavolať záchranku. Ak nie sú prítomné vitálne funkcie, čiže dýchanie a pulz, poskytneme kardio-pulmonálnu resuscitáciu: dva vdychy ku tridsiatim stlačeniam hrudníka a zavoláme záchranku. A nezabúdajme dbať aj na svoju bezpečnosť a zdravie.“
Najväčšie nebezpečenstvo alkoholu je podľa nej vo veľmi ťažkej intoxikácii , kedy hrozí úmrtie dotyčného človeka. „Alkohol veľmi poškodzuje pečeň, ktorá má dôležitú funkciu pri likvidácii nebezpečných látok v tele, akou je napríklad aj alkohol. Keď je už pečeň poškodená alkoholom, začínajú metabolické poruchy v tele a má to fatálne následky,“ varuje.
Prečo alkohol škodí ľudskej psychike?
„Alkohol otvára brány dopamínu a noradrenalínu, ktoré sa uvoľňujú vo väčšom množstve ako obvykle,“ objasňuje ďalšia z pozvaných hostí eventu Hladina Jana Rybanská, odborná asistentka Katedry marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre. „Preto príde to uvoľnenie, tá dobrá nálada, pocit radosti, pocit, že problémy neexistujú... Zdá sa, že je to krátkodobý útek od reality. So vznikajúcou fyzickou závislosťou sú ale potrebné stále vyššie dávky na navodenie rovnakého pocitu. Alkohol významne narúša fungovanie CNS, a teda aj psychiky. Po požití alkoholu zaznamenávame zmenu vnímania, emócií, poruchy zmyslov a podobne. Z dlhodobého hľadiska narúša zdravie, vzťahy, osobnosť, prináša problémy v rodine, v sociálnom živote, čo môže viesť k vzniku alebo prehĺbeniu vážnych psychických problémov.“
Podľa nej ide v prípade alkoholu o veľmi škodlivú drogu, hoci na Slovensku pomerne dobre tolerovanú. Alkohol patrí medzi psychoaktívne látky, konkrétne medzi sedatíva (podobne ako lieky na spanie), a je zodpovedný za veľké množstvo zdravotných problémov a vážnych ochorení.
Mladým ľuďom odporúča hovoriť o ich problémoch a nebáť sa vyhľadať odbornú pomoc, ak majú pocit, že sa u nich tvorí závislosť od alkoholu. „Veľmi účinné sú skupinové aktivity – veľmi pomôže, ak chce aj kamarát/kamarátka prestať piť, spolu sa potiahneme. Ak majú pocit, že "zapíjajú" problémy, treba riešiť primárne tieto problémy, či už s partnerom, rodinné, pracovné a podobne,“ vysvetľuje Jana Rybanská a dodáva: „Je mi cťou, že som mohla učiť decká, ktoré stoja za projektom a veľmi sa teším, že ma zapojili.“
hladina 2
Kampaň sa rozšírila aj mimo Nitry
Mladí marketéri hodnotia svoju kampaň pozitívne – veľa sa naučili a už vedia, čo pri tej ďalšej urobiť lepšie. „Ohlasy boli nadmieru pozitívne a kampaň sa organicky rozšírila aj mimo mesta Nitra čo nás príjemne prekvapilo,“ hovorí študent Michal. „Samozrejme, stretli sme sa aj so zopár negatívnymi komentármi na naše meno, ale tie prichádzali väčšinou od ľudí vo vyššom veku, ako bola naša cieľová skupina. Hlavne na týchto "hate" komentároch bolo vidno, že ľudia vôbec nepochopili myšlienku a celý náš zámer, preto pre nás ani neboli veľmi relevantné :).“ Zmysel kampane vidí v tom, že umožnila poslať do sveta správu, ktorou dokážu pomôcť. „Možno práve kvôli našej snahe si mladí ľudia niekedy premyslia svoje správanie a aj keď to z celej skupiny jedincov pochopí čo i len jeden, tak to pre nás malo zmysel,“ uzatvára Michal.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: facebook KMKaR a Projekt Hladina

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo