L3-banner-media

Tradičné rómske jedlá v univerzitnej jedálni

Súčasťou podujatia Týždeň rómskej kultúry na UKF bol aj Týždeň rómskej kuchyne, počas ktorého zamestnancom i študentom počas štyroch dní ponúkli v rámci obedového systému aj rómske tradičné jedlá. Ochutnať ste mohli žumiň cupu – polievku chudobných Rómov, pacale bandurkenca – držkový perkelt so zemiakmi, haluški šutľa jarminaha u balane maseha – halušky s kyslou kapustou a bravčovým mäsom či pašvare marikľaha – dusené rebrá s lokšami.
„Mnohé z týchto rómskych tradičných jedál vychádzajú z regionálnych pomerov. Práve to posledné piatkové jedlo – suchá múčna placka s dusenými rebrami – patrí k tým najtradičnejším rómskym jedlám,“ prezradila doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD., riaditeľka Ústavu romologických štúdií (ÚRŠ) Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF.
„Aj počas minulých ročníkov Týždňa rómskej kultúry sme ponúkali tieto tradičné rómske jedlá. Ľudia sú zvedaví, objednávajú si ich. Myslím si, že minimálne raz za rok je to veľmi fajn, ak aj takýmto spôsobom vieme prezentovať tému Rómov na pôde univerzity, ale aj mimo nej.“
TRK kuchyňa
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. z Ústavu romologických štúdií a prodekanka FSVaZ doplnila, že tradičné rómske jedlá nepozostávajú z nejakých cudzokrajných surovín, ale využívajú miestne regionálne zdroje.
„Keď sme ochutnávky rómskej kuchyne organizovali asi pred 15 rokmi, doc. Jurina Rusnáková oslovila k spolupráci rómskeho kuchára, ktorý prišiel variť do našej univerzitnej jedálne. Vtedy sa v jeden deň ponúkalo jedno tradičné rómske jedlo. Posledné tri roky, kedy sme obnovili tradíciu tohto podujatia, pripravujú niekoľko rómskych jedál naši kuchári – zamestnanci školy,“ dodala PhDr. Čerešníková.
 TRK kuchyňa2 
Tradičné rómske jedlo – halušky s kyslou kapustou a bravčovým mäsom – študentom i pracovníkom školy vo štvrtok ponúkal univerzitný kuchár Abdallah Cherid.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo