L3-banner-media

Na UKF príde kúsok Indonézie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky a Bratislavským kultúrnym a informačným centrom organizujú výstavu fotografií Pavla Demeša Indonesia: Unity in diversity (Indonézia: Jednota v rôznorodosti). Podujatie začne verejnou prednáškou veľvyslankyne Indonézskej republiky J. E. Adiyatwidi Adiwoso 24. apríla 2019 o 13.00 h, slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční o 14.00 h v hlavnej budove Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1.
Autorom fotografií je nezávislý zahraničnopolitický analytik, fotograf, autor a bývalý minister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky Pavel Demeš, ktorý sa viac ako desať rokov zaoberá skúmaním medzináboženského dialógu a jeho vplyvu na medzinárodné vzťahy. Navštívil mnoho krajín a pripravil o tejto aktuálnej téme viacero fotografických výstav a prednášok. Z návštevy Indonézie s jedinečnou koexistenciou dominantného islamu s inými náboženstvami vznikli vystavované fotografie.
"Zakladatelia obrovského multietnického ostrovného štátu, ktorý sa zrodil v roku 1945, veľmi dobre vedeli, že náboženská harmónia bude kľúčom k jeho prežitiu, rastu a prosperite. Do indonézskej štátnej filozofie, známej ako Pancasila, vložili päť vzájomne súvisiacich princípov, ktoré začínajú s odkazom na Boha: 1. viera v jedného Boha, 2. spravodlivá a civilizovaná humánnosť, 3. jednotná Indonézia, 4. demokracia, 5. sociálna spravodlivosť pre všetkých Indonézanov," hovorí Pavol Demeš.
"Kým náboženská sloboda je zakotvená v ústave, vláda oficiálne uznáva šesť náboženstiev: islam, protestantizmus, rímsko-katolicizmus, hinduizmus, budhizmus a konfucianizmus. Indonézia (s približne 261 miliónmi obyvateľov) je na svete najľudnatejšou krajinou s moslimskou väčšinou s 227 miliónmi prívržencov (99 % sunnitov). Kresťania (7 % protestanti, 2,9 % rímskokatolíci) tvoria takmer 10 % obyvateľov, 1,6 % sú hinduisti a 0,8 % tvoria budhisti, konfuciáni a iní," približuje náboženskú rozmanitosť v krajine Pavol Demeš.
To, že je pre obyvateľov Indonézie náboženská rovnováha a harmónia nesmierne dôležitá, dokazujú aj tým, že do jej zachovania angažujú aj štát: "Indonézania si uvedomili, že zachovanie náboženskej rovnováhy a harmónie nemôžu nechať iba v rukách náboženských lídrov, ale musia rozvíjať vhodné podmienky aj na štátnej úrovni. Okrem iných inštitúcií vytvorili veľké a vplyvné Ministerstvo náboženských záležitostí," približuje autor.
V Indonézii navštívil mešity, kostoly a chrámy a stretol sa s predstaviteľmi všetkých šiestich oficiálne uznaných náboženstiev v ich vlastnom prostredí. Čo je teda podľa autora posolstvom výstavy? "Verím, že táto kolekcia fotografií prispeje k lepšiemu pochopeniu tohto fascinujúceho aspektu indonézskeho života, ale aj k racionálnej diskusii o náboženstve a jeho úlohe v našich moderných spoločnostiach," uzatvára Pavol Demeš.
Výstavu fotografií si môžete pozrieť v hlavnej budove Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1 počas pracovných dní od 11.00 do 17.00 h, a to od 24. apríla do 10. mája 2019.
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo