L3-banner-media

Gramatika hravo a zrozumiteľne

Katedra germanistiky FF zorganizovala 12. apríla 2019 v spolupráci s vydavateľstvom Hueber a distribútorom jazykovej literatúry OXICO metodicko-didaktický seminár pre 15 učiteľov nemeckého jazyka základných, stredných a jazykových škôl pod názvom Gramatika hravo a zrozumiteľne. Semináru sa zúčastnili aj študenti bakalárskeho a magisterského študijného programu učiteľstvo akademických predmetov. Išlo o druhé spoločné podujatie katedry germanistiky a vydavateľstva Hueber v tomto akademickom roku.
Seminár viedla skúsená lektorka vzdelávania učiteľov nemeckého jazyka PhDr. Veronika Hutarová. O tom, že gramatika nemusí byť iba nudný „dril“, ale že sa dá vyučovať aj inak, sa presvedčili účastníci seminára aj vďaka praktickým ukážkam úloh, ktoré na prvý pohľad ako gramatické cvičenia ani nevyzerajú.
Na seminári sa diskutovalo aj o tom, ako žiakov naučiť gramatické štruktúry rozpoznávať, ako chápať súvislosti medzi nimi a ako ich správne používať. Metodicko-didaktický seminár sa u účastníkov stretol s veľkou odozvou, katedra germanistiky preto naplánovala ďalší metodicko-didaktický seminár na budúci zimný semester. Po dohode s PhDr. Hutarovou bude zameraný na jazykovú výučbu pre potreby odbornej komunikácie.
Text: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF – Katedra germanistiky
Foto: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., PhDr. Beáta Hockicková, PhD., FF – Katedra germanistiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo