L3-banner-media

Návšteva Chargé d´affaires Kanady na UKF

9. apríla rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. prijal Chargé d´affaires z Kancelárie Veľvyslanectva Kanady v Bratislave, pána Johna von Kaufmanna. Počas pracovného stretnutia rektor UKF predstavil fakulty univerzity a jednotlivé študijné odbory. Na pracovnom stretnutí bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., ktorá oboznámila hosťa s kanadsko-slovenskými projektmi a aktivitami na UKF: projekt Acta Kierkegaardina s University of Toronto, nadviazanie spolupráce s University of Ottawa a úspešný projekt Erasmus KA 107. Pán John von Kaufmann bol oboznámený aj s prínosom profesora University of Toronto Abrahima H. Khana, ktorý v roku 2017 obdržal čestný titul Dr. h. c. Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Rektor UKF prof. Libor Vozár a Chargé d´affaires z Kancelárie Veľvyslanectva Kanady v Bratislave vzájomne predostreli ďalšie možnosti medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry medzi UKF a Kanadou.
Po prijatí vedením univerzity sa pán John von Kaufmann stretol so študentmi univerzity, ktorým ho predstavila prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. Martina Pavlíková. Vzácny hosť predniesol prednášku s názvom Canada’s Foreign Policy and the work of the Office of the Embassy of Canada in Bratislava.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo