L3-banner-media

Sviatky jari s Morenou na našej univerzite

Aula Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v nedeľu 14. apríla 2019 popoludní praskala vo švíkoch. Zaplnili ju návštevníci všetkých vekových kategórií, ktorí si nenechali ujsť tradičné jarné podujatie Sviatky jari. V spolupráci s našou univerzitou ako partnerom ju pripravili odbor kultúry na Mestskom úrade v Nitre a Centrum voľného času Domino v Nitre.
Ľudí v sále i desiatky účinkujúcich privítal Mgr. Marián Hlavatý, PhD., pedagóg z CVČ Domino, zanietený folklorista, choreograf, vedúci folklórnych súborov a tiež bývalý absolvent našej univerzity. Na pódiu sa potom vystriedali malé i väčšie deti z detského folklórneho súboru Borinôčka, mladšie i staršie deti z DFS Borinka a najstaršia generácia mladých folkloristov z FS Furmani. Hosťom podujatia bol DFS Žochárik z Topoľčian.
Ako Mgr. Hlavatý povedal, príchod jari patril k najväčším sviatkom našich predkov ešte v predkresťanskej ére. „K úkonom realizovaným na Kvetnú nedeľu, ktoré mali podporiť príchod jari, patrilo symbolické vynášanie zimy, smrti a chorôb z obce. Ich symbol – Morenu – vyrobili zo slamy, ktorou obalili kríž z dreva a obliekli ju do miestneho odevu. Spievajúce dievčatá ju nosili po dedine, za dedinou ju rozobrali alebo spálili, roztrhali, zahádzali kamením či hodili do vody a s krikom bežali späť do dediny,“ priblížil tradíciu Marián Hlavatý.
Morena
„Na strednom a východnom Slovensku sa vynášanie Moreny konalo na Smrtnú nedeľu, v západných a južných regiónoch na Kvetnú nedeľu. Piesne spievané na celom území Slovenska pri symbolickom vynášaní zimy patria k najstaršej vrstve obradových piesní.“
Prvé správy o obrade sú zo 16. storočia, aktérmi boli dospelí ľudia, neskôr ich vystriedali dievčatá. Od 30. rokov minulého storočia obrad postupne zanikal, na jeho obnovení sa v niektorých lokalitách podieľajú záujmové združenia či folklórne súbory. „Som veľmi rád, že aj Nitra patrí k takým miestam, kde sa tento zvyk ešte udržiava,“ dodal Mgr. Hlavatý.
Záver podujatia už patril samotnému vynášaniu slamenej figuríny. Početný sprievod folkloristov i návštevníkov sa vybral od budovy UKF popri rieke k Chrenovskému mostu, kde Morenu zapálili a hodili do rieky.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo