L3-banner-media

Úspechy študentov katedry hudby

9. – 10. apríla 2019 sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku konal XVI. ročník celoslovenskej súťaže Študentská umelecká činnosť s medzinárodnou účasťou, ktorú každoročne organizuje Katedra hudby PF KU v Ružomberku a Občianske združenie Vzdelávanie umením – EduArt. Táto súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru, ako aj študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ktorí navštevujú ZUŠ. Mladí umelci z viacerých krajín mohli predstaviť svoj talent v piatich odboroch: hra na klavíri, hra na organe, sólový spev, komorný spev a štvorručná hra na klavíri.
Dlhoročná tradícia a prestíž súťaže v tomto roku prilákali veľmi silnú konkurenciu nielen zo slovenských a českých univerzít, ale aj z Poľska a Ukrajiny. „Striedanie generácií“ študentov na katedre hudby neobišlo ani náš osemčlenný tím umelcov, z ktorých až siedmi vystúpili na tomto podujatí vôbec po prvý raz. O to potešiteľnejšia je skutočnosť, že okrem získania cenných skúseností sa dokázali presadiť na medzinárodnej úrovni.
Martin Pavlov získal 2. cenu a Andrea Takáčová 3. cenu v I. kategórii odboru hra na organe. Hodnotu týchto cien znásobuje fakt, že hre na tomto nástroji sa naši umelci pod odborným vedením začali venovať iba začiatkom tohto akademického roka.
Vokálne sexteto v zložení Ivana Lacková, Bernadeta Durdyová, Nikola Slobodníková, Alexandra Kochanová, Zuzana Selecká a Adriana Ďuríková získalo 3. cenu v I. kategórii odboru komorný spev. Na celej súťaži boli jedinými predstaviteľkami neoperného spevu a ako jediné predviedli skladbu a capella, teda bez hudobného sprievodu. Ich umenie a dramaturgiu vyzdvihla „operná“ porota špeciálnou Cenou za interpretáciu skladieb populárneho žánru.
Sme hrdí na výsledky práce našich mladých umelkýň a umelca. Pevne veríme, že našu alma mater budú podobným spôsobom reprezentovať v priebehu svojho ďalšieho štúdia. Ešte raz im z celého srdca gratulujeme a prajeme mnoho tvorivých síl, usilovnosti, kreativity a lásky k hudbe aj v budúcnosti.
Text a foto: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., PF – Katedra hudby

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo