L3-banner-media

UKF 5. najlepšou vysokou školou na Slovensku

Nedávno zverejnený rebríček vedeckovýskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings (SIR) potvrdil stúpajúcu tendenciu našej univerzity. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je podľa neho piatou najlepšou vysokou školou a šiestou najlepšou inštitúciou na Slovensku, čo je v oboch prípadoch v porovnaní s minulým rokom posun o jednu priečku smerom hore.
Aktuálne patrí do rebríčka 14 slovenských univerzít spomedzi približne 30-tisíc výskumných inštitúcií, ktoré existujú vo svete.
SCImago Institutions Rankings je rebríček, ktorý uskutočňuje spoločnosť SCIMAGO Lab v spolupráci so SCOPUS-om. Na hodnotenie využíva súbor viacerých kritérií a indikátorov v troch oblastiach: publikačné výstupy v databáze SCOPUS, publikačné výstupy databázy SCOPUS v procese transferu technológií a viditeľnosť webu inštitúcie. Ukazovatele v prvých dvoch oblastiach sú hodnotené za posledných 5 rokov. Indikátor viditeľnosti webu inštitúcie je hodnotený za posledný rok.
2019 scimago 1
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo