L3-banner-media

Návšteva veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky

10. apríla 2019 navštívil rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J. E. LIN Lin. Pán veľvyslanec prišiel v sprievode manželky pani LIAO Yuancui a v sprievode atašé, pána ZHANG Jiahui. Na pracovnom stretnutí bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. a dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Počas pracovného stretnutia rektor UKF informoval pána veľvyslanca o univerzite, jej organizačnej štruktúre, fakultách a študijných odboroch a zdôraznil dôležitosť Číny v celosvetovom meradle v oblasti ekonomiky, medzinárodných vzťahov a vzdelávania. Pán veľvyslanec informoval rektora UKF o možnostiach spolupráce ambasády Čínskej ľudovej republiky na Slovensku s UKF v oblasti vzdelávania a kultúry. Predostrené boli rôzne dimenzie a možnosti medzinárodnej spolupráce pre študentov a pedagógov, možnosť organizácie Letnej školy pre študentov z Číny s akcentom na spoznávanie slovenskej kultúry a štúdium slovenského jazyka.
Prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. informovala pána veľvyslanca o spolupráci UKF s Čínou v rámci projektu Erasmus+ KA107, o bilaterálnych dohodách medzinárodnej spolupráce s akademickými inštitúciami v Číne orientovanými na vedu, výskum a vzdelávanie, o členstve UKF v ICA v rámci Gemologického ústavu Fakulty prírodných vied a o výučbe čínskeho jazyka na UKF.
Priateľské pracovné stretnutie bolo ukončené prianím rektora UKF prof. Libora Vozára a veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky rozvíjať a prehlbovať vzájomné vzťahy medzi Čínou a UKF. Po stretnutí s rektorom UKF mal pán veľvyslanec prednášku pre študentov Katedry politológie a Katedry žurnalistiky FF.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo