L3-banner-media

Žiacka vedecká ekologická konferencia

Žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl sa zúčastnili vedeckej ekologickej konferencie s názvom ŽiVEKo organizovanej pri príležitosti Dňa Zeme 2019 Katedrou ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v spolupráci s občianskym združením VAU a so Správou národného parku Malá Fatra. Konferenciu finančne podporila Nitrianska komunitná nadácia.
15. apríla 2019 sa v priestoroch Katedry ekológie a environmentalistiky FPV už po tretíkrát organizovala Žiacka vedecká ekologická konferencia pri príležitosti Dňa Zeme s názvom ŽiVEKo 2019. Konferenciu slávnostne otvoril dekan fakulty prírodných vied prof. RNDr. František Petrovič, PhD. a privítal vyše 45 žiakov základných škôl z rôznych kútov Slovenska a 12 učiteľov. Po otvorení konferencie nasledovala plenárna prednáška z dielne PaedDr. Ľubomíry Valovičovej, PhD. a Mgr. Jána Ondrušku, PhD., ktorá mala formu interaktívnej environmentálno-fyzikálnej vedeckej šou. Po prednáške a krátkom konferenčnom raute s kultúrnou vložkou folklórneho súboru Matičiarik začali prezentácie príspevkov žiackych vedeckých tímov.
ZIVEKO
Príspevky žiakov boli rozdelené do 4 rôznych sekcií. Posterová sekcia s názvom O Zemi, so Zemou a pre Zem bola určená žiakom prvého stupňa základných škôl. Príspevky žiakov druhého stupňa základných škôl boli prezentované v rámci sekcií Ochrana zdravia a zdravý životný štýl, Živá príroda, Neživá príroda a odpady. Témy príspevkov boli v tomto roku naozaj pestré. Od biodiverzity motýľov v našich záhradách cez separáciu a recykláciu odpadu v domácnosti, spolužitie ľudí s holubmi, dostupnosť lokálnych potravín v obchodnej sieti, monitoring kvality povrchových vôd až po vytváranie vlastných biodegradovateľných plastov. Všetky príspevky žiakov je možné si prečítať v publikovanom zborníku konferencie.
Vďaka veľkému a dobrému ohlasu sa konferencia po prvýkrát organizuje aj mimo UKF, a to na Správe národného parku Malá Fatra, vo Varíne. Táto konferencia sa uskutoční 30. apríla 2019 a zároveň vás všetkých na ňu srdečne pozývame. Príďte a dozviete sa, ako sa žiaci pozerajú na globálne environmentálne problémy a aké riešenia navrhujú.
Text: Mgr. Lucia Szabová a Mgr. Imrich Jakab, PhD. – organizátori konferencie
Foto: RNDr. Peter Petluš, PhD., FPV – Katedra ekológie a environmentalistiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo