L3-banner-media

Rádio Plus oslavuje svoje 10. výročie

Univerzitné rádio Plus oslavuje v týchto dňoch svoje 10. výročie. Vzniklo ako súčasť Mediálneho centra FF UKF a 25. apríla 2009 začalo svoje vysielanie prostredníctvom internetu. Prepojením verejného a súkromného sektora poskytuje od svojho vzniku študentom jedinečnú možnosť získania praxe v oblasti rozhlasovej tvorby.
Neskôr rádio získalo licenciu aj na terestriálne vysielanie. Od júla 2014 vysiela zo svojho štúdia v priestoroch Mediálneho centra FF UKF v ŠD Nitra ako prvé lokálne rádio pre Nitru a okolie na frekvencii 105,9 MHz. Zároveň sa tým stalo aj jediným univerzitným rádiom na Slovensku, ktoré šíri svoje vysielanie prostredníctvom éteru.
V súčasnosti sa Rádio Plus profiluje ako informačné rádio s bohatým zastúpením slovenskej a českej hudobnej scény. Priestor dostávajú taktiež aktuálne informácie z diania v Nitre a okolí a aktivity univerzity. Na príprave a realizácii vysielania sa podieľajú predovšetkým študenti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie Filozofickej fakulty pod vedením odborníkov z praxe. Priestory štúdia slúžia aj k výučbe praktických predmetov z oblasti rozhlasovej tvorby a študenti tak majú možnosť získať skúsenosti s používaním aktuálnych systémov využívaných vo väčšine súkromných aj verejnoprávnych médií.
Text: Mgr. Martin Kabíček, FF – Mediálne centrum

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo