L3-banner-media

Pedagogická mobilita Erasmus+ v Prahe

V rámci pedagogických mobilít programu Erasmus+, ktoré má UKF zmluvne uzatvorené s partnerskými univerzitami v zahraničí, sme spoločne s kolegom Jánom Gallikom (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF) prednášali na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde sme predstavili témy nášho aktuálneho výskumu.
Prednášky sa konali na Katedre středoevropských studií, kde nás privítali pracovníci odboru slavistika, najmä pani docentka Mira Nábělková, významná slovenská jazykovedkyňa. Vďaka nej sme mali príležitosť prednášať pred študentmi z viacerých odborov, ktorí sa zaujímajú o stredoeurópsku literárnu vedu, filmové a televízne umenie.
pedagogická mobilita Erasmus Praha
Cyklus prednášok otvoril PhDr. Ján Gallik, PhD. s témou Slovenská a maďarská katolícka literatúra tvárou v tvár komunizmu. Autor v nej predstavil vybranú – spirituálne motivovanú – literárnu tvorbu autorov (Pavol Strauss, Jozef Tóth – Sándor Sík, Sándor Weörös, János Pilinszky), ktorí boli mimo prúdu oficiálnej literatúry v čase komunistickej totality na Slovensku (resp. vo vtedajšom Československu) a v Maďarsku, alebo boli istým spôsobom vládnou mocou tolerovaní. Ďalšia prednáška mala názov Motív smrti v tvorbe autorov slovenskej, českej a maďarskej katolíckej literatúry. Zmapoval a interpretačne v nej uchopil motív smrti v tvorbe vybraných autorov slovenskej, českej a maďarskej katolíckej literatúry.
Po tejto prezentácii, ktorá vyvolala množstvo podnetných otázok, som študentom a pedagógom ponúkol prednášku na tému Obraz holokaustu a perzekúcie židovského obyvateľstva v českej a slovenskej kinematografii. Priblížil som v nej zásadné české a slovenské hrané filmové diela s témami holokaustu, arizácie a perzekúcie židovského obyvateľstva. Ďalšia prednáška s názvom Cyrilometodská téma v hranom a dokumentárnom filme v Čechách a na Slovensku bola venovaná komparácii pohľadov na dominantné osobnosti Veľkej Moravy (sv. Cyril, sv. Metod, Svätopluk, Rastislav) v českej a slovenskej filmovej a televíznej tvorbe po roku 1993. Podobne ako všetky prezentované prednášky, aj táto vyvolala dlhú a podnetnú diskusiu.
pedagogická mobilita praha
Text: Mgr. art. Štefan Timko, PhD., FSŠ – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
Foto: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, FSŠ – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo