L3-banner-media

Komunikácia je zručnosť, ktorá sa dá naučiť

Množstvo cvičení a praktických rád, ale aj nové zážitky a zábavu mohli v pondelok 29. apríla 2019 zažiť účastníci Komunikačného workshopu. Jeho organizátorky, doktorandky psychológie Mária Jančiarová, Katarína Dančová a Miroslava Balážová, využili na aktivitu veľkorysé priestory Poradenského a servisného centra v areáli Študentského domova Zobor.
komunikačný workshop
„Nápad zorganizovať komunikačný workshop vznikol spontánne, keď sme sa zamýšľali nad tým, akým spôsobom by sme mohli zdieľať naše skúsenosti a zážitky študentom,“ hovorí Mária Jančiarová. „Rovnako sme ako doktorandky chceli vymyslieť niečo praktické a užitočné, kde by sme sa mohli realizovať a prekročiť naše komfortné hranice a urobiť tým aj niečo efektívne. A tak nám napadla myšlienka zorganizovať workshop, ktorý by sa zameriaval na komunikáciu, ktorú využívame nepretržite celý život, no niekedy sa môžeme stretnúť s tým, že sa cítime nekompetentní, nepochopení a podobne.“
komunikačný workshop 2
Účastníci workshopu sa naučili, ako zlepšiť svoje komunikačné zručnosti.
Na workshope sa mladé študentky zamerali na to, ako komunikovať efektívnejšie a lepšie bez toho, aby dochádzalo k zbytočným konfliktom. „Snažili sme sa celý workshop poňať tak, aby si účastníci odniesli čo najviac informácii do bežného života,“ vysvetľuje psychologička. „Aby sa zamysleli nad takými faktormi ovplyvňujúcimi komunikáciu, ktoré predtým nepoznali alebo sa nad nimi nepozastavovali. Teoretické informácie sme popretkávali praktickými ukážkami a cvičeniami. Cieľom bolo odniesť si zážitky a informácie, ktoré môžu aplikovať v komunikácii v bežnom živote.“
Nakoľko bol Komunikačný workshop ich prvým, štruktúrovali ho tak, aby v takej širokej oblasti, akou je komunikácia, zabrali čo najširšie spektrum. A keďže sa pilotný pokus vydaril, je možné, že v blízkej budúcnosti budú doktorandky realizovať nadväzný workshop zameraný na ďalšie aspekty komunikácie.
kom. workshop
Študentky doktorandského štúdia psychológie Mária Jančiarová, Miroslava Balážová a Katarína Dančová.
Text a foto: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo