L3-banner-media

Na Univerzitnú kvapku krvi na UKF prišlo 26 darcov

Študentom, pedagógom, zamestnancom, ale i návštevníkom z radov verejnosti v pondelok 29. apríla 2019 naša univerzita ponúkla možnosť darovať to najcennejšie – krv. Príležitosťou bola Univerzitná kvapka krvi na UKF – tradičná akcia Nitrianskych univerzitných dní 2019, ktoré organizuje UKF spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Mestom Nitra, NSK a ďalšími partnermi.
Vo vestibule pred Aulou UKF sa už od 8. h rána schádzali prví darcovia, najmä z radov študentov univerzity. Do poludnia, dokedy sa mobilný odber krvi organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) a SČK v Nitre konal, sa tu vystriedali ďalší dobrovoľní darcovia.
uni kvapka krvi
Ako nám povedala Mgr. Lýdia Tábiová, koordinátorka mobilných odberov z NTS Nitra, krv v tento deň darovalo 26 ľudí, z nich bolo 6 prvodarcov. Spolu sa takto podarilo získať 13 litrov krvi.
„Popri bežnejšie sa vyskytujúcich krvných skupinách sme získali aj krv tých zriedkavejších, napríklad 0 Rh negatív či AB Rh pozitív. Teraz však prišlo menej darcov ako po iné roky – na mobilné odbery chodíme na UKF minimálne dvakrát ročne a mali sme už aj vyše 50 darcov,“ zhodnotila Mgr. Tábiová.
Organizačnými garantmi rektorátnej akcie boli PhDr. Miroslava Líšková, PhD. a PhDr. Erika Krištofová, PhD., odborné asistentky z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, a Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. z Poradenského a servisného centra UKF.
univerzitná kvapka krvi
Ako nám povedala PhDr. Erika Krištofová, táto humanitárna akcia zaznamenáva ohlas nielen u študentov či pracovníkov našej školy, ale vždy prídu aj žiaci stredných škôl, študenti zo susednej SPU, ale aj verejnosť. „Účastníkov na podujatie upriamujú nielen plagáty či oznamy cez sociálne siete, ale aj my, pedagógovia katedry či naši kolegovia z iných katedier vyzývame našich študentov, aby prišli darovať krv. Mnohí poslucháči našej katedry sú dokonca v databáze pravidelných darcov, pričom darujú nielen krv, ale aj kmeňové bunky. Už svojím štúdiom sú humanitárne orientovaní, sú viac-menej aj prepojení s praxou a vnímajú tieto potreby,“ potvrdila PhDr. Krištofová.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo