L3-banner-media

Charitatívna zbierka Hračka pre dieťa

Plyšové hračky, bábiky, stavebnice, skladačky, knižky, ale aj ošatenie, obuv a potreby do školy. To všetko sa už od včasného rána v utorok 30. apríla hromadilo v priestoroch budovy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva. Katedra sociálnej práce a sociálnych vied tu totiž organizovala už 6. ročník charitatívnej zbierky Hračka pre dieťa. Dobrovoľníci z radov študentov, zamestnancov, ale aj ľudia z verejnosti mohli takto svojimi darmi prispieť k zlepšeniu života detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zachovalé veci však nenosili len počas tohto dňa, ale posielali aj poštou či priniesli na katedru už skôr, v plných vreciach sa ešte stále hromadia v kancelárii katedry.
Hračka pre dieťa
Každé dieťa má pravo na radosť
Charitatívna zbierka bola jednou z akcií katedry sociálnej práce a sociálnych vied (KSPaSV), ktorými prispieva k práve prebiehajúcim Nitrianskym univerzitným dňom 2019. Organizačne za ňou stoja prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. a doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., spolu s Mgr. Nikoletou Fellnerovou, Mgr. Silviou Morávkovou, Mgr. Jakubom Piknom a Mgr. Alenou Hrubou zo spomínanej katedry.
„Som mamou troch synov, ktorí vždy mali dostatok hračiek a kníh. Keď začali rásť a doma sa nám hromadili veci, ktoré už nepotrebovali, dostala som nápad zorganizovať na pôde školy charitatívnu zbierku. Stala sa z nej pekná tradícia, čo ma veľmi teší. V podstate aj ja sama trikrát do roka takéto veci darujem organizáciám, pretože viem, že mnohé deti majú veľmi ťažký životný údel a aspoň takto im ho chceme spríjemniť a uľahčiť. Každé dieťa má právo na to, aby malo v živote radosť a úsmev na tvári,“ hovorí prof. Martina Mojtová, vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ a garantka 1., 2. a 3. stupňa inauguračných habilitačných konaní.
„Dobročinnú zbierku Hračka pre dieťa robíme vždy na jar v rámci Nitrianskych univerzitných dní práve preto, že je to termín, ktorý je najbližšie k 1. júnu – Medzinárodnému dňu detí. Zapájajú sa do nej vždy študenti i zamestnanci nielen našej katedry či fakulty, ale celej univerzity. V poslednej dobe máme veľmi dobrú skúsenosť s pomocou ľudí z verejnosti, ktorí sa o našej zbierke dozvedia cez sociálne siete. Veľa vyzbieraných vecí nám poslal aj Jaguar Land Rover, prišlo nám ich mnoho aj poštou.“
charitatívna zbierka Hračka pre dieťa
Spolupracujú so zariadeniami sociálnych služieb
Prof. Mojtová doplnila, že ich katedra intenzívne spolupracuje so 43 zariadeniami sociálnych služieb a s rôznymi cieľovými skupinami – s deťmi, nefunkčnými rodinami, rodinami, v ktorých je chudoba alebo domáce násilie, so ženami, ktoré s deťmi utekajú od násilníckeho partnera. Katedra spolupracuje aj s rôznymi organizáciami, napríklad s n. o. Slniečko, s pomocou ktorej sa tieto ženy s deťmi ukrývajú v Bezpečnom dome.
Práve týmto cieľovými skupinám a organizáciám odovzdávajú zachovalé hračky, knihy, obuv, školské pomôcky, šatstvo pre deti, prípadne aj pre mamičky, ktoré z domu s deťmi neraz utiekli len s tým, čo mali na sebe. Vyzbierané veci prerozdeľujú v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, zriaďovateľom zariadení sociálnym služieb.
„Naša katedra počas Nitrianskych univerzitných dní aj v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít pripravuje vždy okolo 20 – 25 podujatí. S charitatívnou zbierkou mi už tradične pomáhajú študenti a doktorandi katedry, na ktorých sa viem vždy spoľahnúť, pomocnú ruku mi podajú aj pri organizovaní iných dobročinných akcií, medzinárodných konferencií a ďalších našich podujatí,“ dodala prof. Martina Mojtová.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo