L3-banner-media

Prednáška o možnostiach prekladateľskej praxe

30. apríla 2019 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UKF pre študentov prekladateľstva-tlmočníctva uskutočnila prednáška o možnostiach absolvovania odbornej praxe vo firme Mühlbauer Technologies, s. r. o. Podujatie zorganizoval PhDr. Andrej Zahorák, PhD. z Katedry translatológie FF UKF.
prekladatelska prax1
Firmu reprezentovali jej zástupkyne, Mgr. Jana Beňová a Mgr. Martina Maceková. V úvode predstavili zameranie a fungovanie spoločnosti na európskom trhu a študentov oboznámili s možnosťami praxe a stáží na oddelení technickej dokumentácie. Okrem odbornej praxe sa diskutovalo aj o možnosti využitia konzultácií pri záverečných prácach terminologického charakteru.
prekladatelska prax2
Keďže Katedra translatológie FF UKF si okrem kvalitnej odbornej prípravy študentov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia kladie za cieľ oboznámiť ich so špecifikami prekladateľského trhu a poskytnúť im čo možno najviac možností odbornej praxe už počas štúdia, teší nás skutočnosť, že podobné podujatia sa u budúcich prekladateľov a prekladateliek tešia veľkej obľube. Nemenej dôležitou je rovnako skutočnosť, že katedra reflektuje aktuálne požiadavky prekladateľského trhu a v tomto smere neustále nadväzuje nové kontakty.
prekladatelska prax3
Text: PhDr. Andrej Zahorák, PhD., FF – Katedra translatológie
Foto: Mgr. Mária Koscelníková, FF – Katedra translatológie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo