L3-banner-media

Od prameňa Gangy po indický Tibet

Ďalšia z besied s profesorom Svetozárom Krnom z Katedry politológie a euroázijských štúdií FF sa konala v utorok 30. apríla 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice UKF, tentokrát na tému Od prameňa Gangy po indický Tibet.
Indiu prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. navštívil tri razy za sebou – v rokoch 2009 až 2011, a to vždy počas letných prázdnin. Do hlavného mesta Indie priletel, potom nasadol na autobus a v horách sa pohyboval potom už iba „po svojich“, bez sprievodcov a nosičov.
Krno India
„Väčšinu času som trávil v tých severných oblastiach, ktoré v lete nenavštevuje monzún,“ prezradil. „Väčšina územia druhej najľudnatejšej krajiny sveta je pre Európana vhodná v čase, keď u nás prebieha semester. Okrem Dillí som navštívil centrum sikhov, pandžábsky Amritsar s povestným Zlatým chrámom a Šrínarag, moslimské centrum v indickom Kašmíre. Zažil som hinduistickú púť k prameňu Gangy. Veľa času som strávil v budhistickom Ladakhu, ktorý je z kultúrneho hľadiska pokračovaním Tibetu za čínsko-indickými hranicami, a najviac v okolitých horách.“
India ho veľmi očarila. „Ak by to tak nebolo, nevracal by som sa do nej,“ hovorí prof. Krno. „Ide o mimoriadne tolerantnú krajinu. Nik mi ani pohľadom nenaznačil, že nie som dostatočne ´opálený´.“
Krno India3
Cestovateľská beseda o Indii bola už treťou v poradí, knižnica ich organizuje raz za semester. „Myšlienka na ich organizáciu vznikla v roku 2017, keď sa pani riaditeľka Tomková rozhodla zapojiť Univerzitnú knižnicu do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc rôznymi podujatiami pre našich používateľov,“ informovala Jana Gajdošová z Univerzitnej knižnice UKF. „Pri zrode myšlienky bola skutočnosť, že vo fonde máme niekoľko zaujímavých cestopisov do pána profesora, dobrodruha a cestovateľa, ktorý sa rád podelí o svoje nevšedné zážitky. Beseda bola natoľko úspešná, že si vyžiadala pokračovanie jeho Cestovateľských zážitkov.“
Na tej prvej Svetozár Krno prezentoval peší sóloprechod z roku 2015 krížom Islandu od Nórskeho mora po Atlantický oceán. Okrem športovým zážitkov v pustej krajine sa na nej venoval osobitosti života na pobreží, ktoré je už viac než tisícročie osídlené. Na druhom stretnutí hovoril o prírode, osudoch a ľuďoch z Nepálu, ktorý navštívil na konci monzúnového obdobia štyrikrát.
Krno India2
A kam sa chystá najbližšie? „Nerád hovorím dopredu, ale nebude to nič štandardné, nijaký hlavný smer dovoleniek,“ uzatvára cestovateľ.
Cestovateľské zážitky s profesorom Krnom nebudú chýbať v pláne aktivít knižnice ani v nasledujúcich rokoch. „Naším cieľom je organizovať také podujatia, ktoré zaujmú čo najviac používateľov našej knižnice,“ dodala Jana Gajdošová.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo