L3-banner-media

Ďakovný list profesorke Golikovej z Ruska

Dekanka Filozofickej fakulty UKF, doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., udelila ďakovný list prof. Larise Porfirievne Golikovej, CSc. „za dlhoročnú tvorivú spoluprácu a mimoriadny vklad do rozvoja rusko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahov, za celkovú angažovanosť vo vedeckej a posudzovateľskej činnosti pri vytváraní trvalých hodnôt na akademickej pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre (Slovenská republika) a Filologickej fakulty Kubánskej štátnej univerzity v Krasnodare (Ruská federácia)“.
Prof. L. P. Golikova, CSc. patrí v súčasnosti medzi popredné ruské odborníčky na ruskú literatúru 20. a 21. storočia, na recepciu inonárodných literatúr (arménska, gruzínska, osetská, kaukazská) a na slovensko-ruské literárne a kultúrne vzťahy, je autorkou 6 monografií, stoviek štúdií a publikácií. Jej záujem o slovenskú literatúru vznikal v rokoch 1997 – 1998, kedy pracovala na katedre rusistiky ako lektorka ruského jazyka, a pretrval až do dnešných dní.
V prednáškach o stave a problémoch súčasnej ruskej literatúry v dňoch 29. 4. – 6. 5. 2019 zdôrazňovala, že je to proces zatiaľ otvorený a neuzavretý, absentuje v ňom jednotný i jednotiaci element či hodnotový prístup, hovorí sa o tzv. novom realizme, resp. neorealizme. Prof. Golikova priblížila diela a tvorbu jednotlivých spisovateľov, ktorých predstavila ako autorov „brutálneho realizmu“ (Zachar Prilepin, Dmitrij Gluchovskij, Vladimír Tučkov), antiutópie (Tatiana Tolstaja, Anna Starobinec) či „ruského Umberta Eca“ (Eugen Vodolazkin). Ďalej poukázala aj na fakt, že postmodernistická vlna ruskej literatúry sa snaží dokázať nefunkčnosť a odžitosť realizmu, o čom svedčia početné postmoderné (často parodické) spracovania diel ruských klasikov (napr. poviedka A. P. Čechova – Dáma s psíkom).
Vzhľadom na celkovú náročnosť uchopenia teoretických problémov týkajúcich sa súčasného stavu ruskej literatúry a literárnej vedy (z optiky slovenskej literárnej vedy) i celkový nedostatok informácií, prednášky a konzultácie s prof. Golikovou boli odborným prínosom pre študentov i pedagógov Filozofickej fakulty UKF.
Ďakovný list prof. Larise Porfirievne Golikovej, CSc. v mene dekanky odovzdal 2. mája 2019 prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
krus dakovny list
Text: prof. N. Muránska, FF –  Katedra rusistiky
Foto: Mgr. P. Horváth, FF –  Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo