L3-banner-media

Mladí záchranári si zmerali sily v prvej pomoci

Precvičovanie prvej pomoci pre prvý a druhý ročník urgentnej zdravotnej starostlivosti – to bol cieľ akcie s názvom Prvá pomoc pre všetkých. Súťaže, ktorá je tradičnou súčasťou Nitrianskych univerzitných dní, sa vo štvrtok 2. mája v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu PF okrem našich študentov dobrovoľne zúčastnila aj posádka zo Slovenského Červeného kríža a figuranti z Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského. Ako nám povedala PhDr. Dana Brázdilová, PhD. z Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, pre súťažiacich pripravili viacero disciplín, zameraných na kondíciu, napríklad Jacíkov test alebo beh s bremenom, ale aj kardiopulmonálnu resuscitáciu, vytvorenú modelovú situáciu a vedomostný test.
prvá pomoc
Modelové situácie katedra tento rok pripravila dve – jednu ľahšiu a druhú ťažšiu. „Úloha pre prvákov spočívala v tom, že mali nahlásenú mladú ženu, ktorá má bolesti brucha,“ vysvetľuje externá zamestnankyňa fakulty Tatiana Palková z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave. Figurantka mala tráviace ťažkosti, bolesti brucha, jedla kapustnicu. Záchranári mali po príchode skontrolovať prostredie a vyšetriť pacientku od hlavy po päty. „Hodnotí sa, čo všetko na pacientovi vyšetria, čo všetko sa ho opýtajú – na ochorenia, alergie, lieky, kedy naposledy jedol, či nemá problémy so stolicou, s močením, u žien by sa mali spýtať v prípade bolestí brucha aj na menštruačný cyklus,“ hovorí Tatiana Palková.
Druhou, ťažšou modelovou situáciou bol výbuch v byte so štyrmi osobami, do ktorého záchranári vstupovali po tme, s čelovkami na hlave. Po základných vyšetreniach mali vyhodnotiť pacienta s najvážnejšími zraneniami a následne mu spraviť kompletné vyšetrenie, pričom išlo o to, aby vybrali toho správneho.
prvá pomoc2
Celkovými víťazmi tohtoročnej Prvej pomoci pre všetkých sa stali tieto tímy: 1. miesto Samusel Bafrnec a Ján Dedinský (UKF), 2. miesto Tomáš Kurák a Filip Očenáš (UKF), 3. miesto Michaela Petrovičová a Monika Gubáňová (SPU).
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo