L3-banner-media

Študentky UKF úspešné na interpretačnej súťaži

29. – 30. apríla 2019 sa na pôde Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem konala Interpretačná súťaž pedagogických fakúlt Českej republiky s medzinárodnou účasťou. Univerzity mohli do jednotlivých kategórií poslať len dvoch svojich zástupcov, na základe čoho sa súťaže zúčastnili naozaj len tí najlepší mladí umelci z radov českých, poľských a slovenských študentov.
stí nad labem súťaž
Katedra hudby PF UKF vyslala do Ústí nad Labem šesť študentiek, ktoré sa dokázali presadiť v nesmierne ťažkej zahraničnej konkurencii. Kateřina Sáčková zaznamenala fantastický úspech získaním 1. miesta v I. kategórii súťažného odboru Iné nástroje, kde ako jediná hráčka na zobcovej flaute nastúpila proti huslistom. Magdaléna Dzurňáková v tejto silnej kategórii určenej absolventom konzervatórií zaujala veľmi solídnou interpretáciou a ako jediná huslistka bez konzervatoriálneho vzdelania vybojovala o to cennejšie Čestné uznanie. Lívia Rácová a Katarína Mazúrová po veľmi muzikálnej a technicky čistej hre na priečnej flaute obsadili 2., resp. 3. miesto v II. kategórii toho istého súťažného odboru. Miernym sklamaním bolo neakceptovanie famózneho výkonu Ruženy Baloghovej v I. kategórii súťažného odboru Sólový spev. Česť našich speváčok zachraňovala Dominika Szabóová, ktorá v II. kategórii tohto súťažného odboru získala Čestné uznanie, pričom 2. a 3. miesto neboli udelené. Počtom získaných cien patríme spoločne s Univerzitou Karlovou v Prahe a Univerzitou Hradec Králové medzi najúspešnejšie univerzity tohto ročníka.
stí nad labem študentky katedry hudby
Slová úprimnej vďaky patria nielen našim skvelým študentkám, ale aj pedagógom Mgr. art. Jane Pastorkovej, ArtD., Mag. rer. roc. oec. Marcele Lechtovej, M.A. a Mgr. art. Samuelovi Miklášovi za ich odbornú prípravu.
Pevne veríme, že sa našim mladým umelkyniam bude podobným spôsobom dariť aj v budúcnosti. K tomu im prajeme veľa tvorivých síl, kreatívnych nápadov a lásky k hudbe.
Text a foto: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., PF – Katedra hudby

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo