L3-banner-media

Na UKF prednášal veľvyslanec Srbska

Pre študentky a študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF 6. mája 2019 prednášal prof. Dr. Momčilo Babić, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku, na tému Budúcnosť a zdravie. Profesor Babić je profesorom sociálneho lekárstva a intenzívne sa, napriek svojej súčasnej diplomatickej kariére, venuje sociálnemu kontextu zdravotnej starostlivosti.
Na pôdu univerzity priniesol tému mnohorozmernosti zdravia a budúcnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Predstavil rôzne koncepty zdravia a zaoberal sa jeho širšími determinantmi. Veľmi pútavou bola následná diskusia so študentmi, ktorá sa orientovala na komparáciu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v našich krajinách, ale aj na podobnosti, ktoré prepájajú spoločnosť Slovenska a Srbska.
Prednáška profesora Babića mala mimoriadne ústretovú a srdečnú atmosféru a priniesla podnetné myšlienky, ktoré obohatili nazeranie na koncept zdravia.
Text: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. – prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FSVaZ
Foto: Stanislav Chovanec – Dekanát FSVaZ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo