L3-banner-media

Stretnutie s predstaviteľmi Piedmont College v USA

Úspech pracovnej cesty prorektorky UKF pre medzinárodné vzťahy, PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD., do USA bol 6. mája 2019 zavŕšený osobným pozvaním prezidenta Piedmont College (USA, Georgia) Jamesa Mellichampa na spoločné rokovanie s ním a s viceprezidentom pre akademické záležitosti Danielom Silberom, Ph.D. Predmetom pracovného stretnutia bolo vzájomné oboznámenie sa so štruktúrou UKF a Piedmont College a rokovanie o možnostiach vzájomnej spolupráce oboch univerzít v rámci projektu Erasmus KA 107, ako aj ďalších možností akademickej spolupráce v rôznych vedných oblastiach.
piedmont college
piedmont college 2
Nasledujúci deň sa uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti týchto akademických pracovníkov Piedmont College: Hugh Davis, Ph.D., (Chair of Humanities), Rev. Tim Garvin Leighton (Religious Studies), Tim Lytle, Ph.D. (Philosophy) a Webb Carson, Ph.D. (Dr. Harry R. Butman Chair of Philosophy and Religion). Vedeckí pracovníci Piedmont College informovali prorektorku UKF o osobných skúsenostiach z oblasti medzinárodnej spolupráce.
piedmont college 3
piedmont college 4
V rámci projektu Erasmus KA 107 navštívi našu univerzitu v mesiaci jún 2019 Dr. Webb Carson, dlhoročný spolupracovník Central European Research Institute of Soren Kierkegaard v Nitre.
piedmont college 5
Text a foto: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo