L3-banner-media

Rektor UKF vymenoval dekana FSVaZ

Rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval na základe výsledkov volieb Akademického senátu FSVaZ UKF, ktoré sa konali 29. apríla 2019, do funkcie dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD. 13. mája 2019 mu v rámci zasadnutia Kolégia rektora odovzdal menovací dekrét s účinnosťou od 1. júna 2019.
Pre doc. Rastislava Rosinského sa tak začína druhé volebné obdobie vo funkcii dekana, do ktorého mu rektor UKF Libor Vozár poprial veľa úspechov.
vymenovanie dekana fsvaz
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo