L3-banner-media

Ako napísať „cévéčko“ a zvládnuť pohovor?

Najviac skloňovanými slovami na ďalšom zo série workshopov zameraných na kariérny rast študentov boli curriculum vitae, alebo inak povedané životopis, a pohovor. Práve o tom, ako ich úspešne zvládnuť, prišli do Poradenského a servisného centra porozprávať poradca v oblasti budovania kariéry a rozvoja talentov Ľubomír Dranga a HR manažérka Slovenskej sporiteľne Ing. Rozália Krkošková.
Job kontakt ponúka celý komplex služieb
Kariérne poradenské služby tvoria neoddeliteľnú súčasť pedagogicko-vzdelávacej starostlivosti o študentov. V snahe skvalitňovať tieto služby UKF vytvorila novú súčasť Poradenského a servisného centra pre študentov UKF v Nitre (PSC) s názvom Job kontakt. „Jeho cieľom je poskytovať čo najkomplexnejšie služby zamerané na rozvoj úspešnej kariéry našich študentov,“ hovorí Mgr. Ľubica Lachká, ktorá workshopy organizuje. „Podobne ako v angličtine, kde sa pojem ´career guidance´ často používa ako strešný, aj u nás pod pojmom kariérové poradenstvo označujeme celý komplex služieb.“ Tie sa realizujú v troch rôznych úrovniach, a to: poskytovanie kariérových informácií – poskytovanie informácií o vzdelávacích a pracovných príležitostiach („career information“), profesionálna orientácia – služby súvisiace s výberom povolania alebo vzdelávania („career guidance“) a kariérové poradenstvo – klasický poradenský vzťah medzi poradcom a klientom („career counselling“).
„Služby súvisiace s výberom povolania alebo vzdelávania v oblasti profesionálnej orientácie sú postavené na realizácii workshopov na rôzne témy, pričom pri ich organizovaní využívame praktické skúsenosti prednášajúcich s témou,“ vysvetľuje Ľubica Lachká. Takýmto bol aj ostatný workshop, ktorý PSC realizovalo v spolupráci s občianskym združením Múdry pes s dlhoročnými skúsenosťami v zážitkovom vzdelávaní v oblasti budovania kariéry.
workshop PSC
Nepodceniť prípravu
„Naše občianske združenie Múdry pes sa angažuje všade tam, kde skúsenejší odovzdávajú svoje skúsenosti menej skúseným – väčšinou mladým,“ hovorí školiteľ Ľubomír Dranga. „Podporujeme aktívnych študentov a pomáhame im presadiť sa na trhu práce. Snažíme sa, aby pochopili proces budovania kariéry a presadili sa na Slovensku alebo v zahraničí. Máme dostatok skúsenosti, a preto sú tieto workshopy veľmi praktické.“
V prvej časti workshopu sa študenti dozvedeli, ako pripraviť zaujímavý životopis a motivačný list a dostali aj návod, ako využiť profesionálnu sociálnu sieť LinkedIn na hľadanie si práce alebo brigády. „Ľudia častokrát podceňujú prípravu a prichádzajú na pohovor nepripravení,“ pokračuje lektor. „Nezistia si základné informácie o spoločnosti, v ktorej chcú pracovať. V životopise neuvedú podstatné informácie, respektíve nevedia ešte určiť, ktoré informácie z ich života sú pre budúceho zamestnávateľa dôležité.“
Šťastie praje pripraveným
Druhá časť workshopu sa pod taktovkou Rozálie Krkoškovej zo Slovenskej sporiteľne zamerala na úspešné zvládnutie pracovného pohovoru. Ako povedala, takéto interaktívne stretnutia s mladými ľuďmi zo stredných a vysokých škôl sú súčasťou filozofie banky. „Študenti sa dozvedia, ako má vyzerať atraktívny životopis, ktorý im zabezpečí pozvanie na pohovor,“ približuje HR manažérka. „Prechádzame si jednotlivé fázy pohovoru, robíme samotnú prípravu, ako na ňom uspieť, čo je vhodné sa pýtať a čo naopak nie.“
V nitrianskom klientskom centre ponúkajú študentom možnosť skráteného úväzku popri štúdiu na vysokej škole, pričom následne po ukončení štúdia majú garantované pracovné miesto. Obdobné aktivity robí Slovenská sporiteľňa aj pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke – ponúka im skrátené pracovné úväzky.
A v čom robia ľudia najčastejšie pri hľadaní práce chybu? „Ako sa hovorí, najlepšie je začať od seba,“ vysvetľuje R. Krkošková. „Kandidáti častokrát zabúdajú, že premyslená príprava pri hľadaní si zamestnania je základom jeho úspešného nájdenia. Preto odporúčame sa zamyslieť nad oblasťou, v ktorej chcú kandidáti získavať alebo rozvíjať svoje praktické skúsenosti a nad svojimi nadobudnutými zručnosťami a schopnosťami. Prípravou sa vyhnú nevhodným reakciám na pozície, na ktoré nespĺňajú predpoklady.“
Šťastie podľa nej praje pripraveným, preto dôkladné prečítanie inzercie o voľnej pozícii zaručí kandidátom úspech na prijímacom pohovore, tak ako aj získanie prehľadu o spoločnosti. „Webové stránky a sociálne siete Slovenskej sporiteľne poskytujú našim budúcim zamestnancom dostatočné informácie o firme, produktoch a službách, o ktorých počas pracovného pohovoru môžu diskutovať s personalistom a manažérom,“ uzatvára manažérka.
workshop PSC 2
Dobrá odozva študentov je povzbudením
„Interaktívny prístup na workshope a zaujímavá forma prezentácie zvolených tém „donútili“ našich študentov, aby neostávali ´na povrchu´, ale sa nad prezentovaným obsahom zamysleli,“ hodnotí workshop Ľubica Lachká z Poradenského a servisného centra. „Workshop mal dobrú odozvu u študentov. Jeho výsledky boli pre nás povzbudením pre organizovanie ďalšieho, tentokrát na tému Začínajúci a inovatívny? (Úskalia a príležitosti pre začínajúcich pedagógov). Speakrom workshopu bude úspešná pedagogička a inovátorka v oblasti vzdelávania, pani Anna Chlupíková, ktorá je absolventkou práve UKF v Nitre. Ambíciou workshopu je ukázať našim študentom, že aj pedagóg sa môže uplatniť v praxi zaujímavo a tvorivo a že práve toto povolanie je nesmierne dôležité a perspektívne.“
Workshop sa uskutoční v stredu 15. mája od 9.30 do 11.00 h v Poradenskom a servisnom centre na Dražovskej ul. 2, v miestnosti S-7. Ste srdečne vítaní.
Pre informáciu dodávame, že v prípade záujmu o poskytnutie kariérových informácií na základe individuálnych konzultácií môžete navštíviť novootvorenú kanceláriu Job kontaktu v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku, miestnosť B-1 (prízemie).
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo