L3-banner-media

VYDI má novú komédiu To je vražda, povedala!

Ukážku zo svojej novej komédie To je vražda, povedala! uviedlo v pondelok 6. mája v Univerzitnom tvorivom ateliéri (UTA) FF UKF študentské divadlo VYDI. Fragment hry, v ktorej sa predstavili Veronika Démuthová (Dievča), Ivan Bielik (Zabitý), Kristína Magerová (Sprievodkyňa) a Michal Liener (Manipulátor), bol súčasťou programu Nitrianskych univerzitných dní 2019. Po ukážke nasledovala zábava v podobe Improligy – študentskej improvizačnej súťaže.
„Kreslí slovami“
Novú hru divadla VYDI napísal a zrežíroval režisér Dávid Jacko, ktorý už asi sedem rokov vystupuje pod pseudonymom Matthew Jacobs, dramaturgiu mala na starosti Mgr. Lucia Valková, scénografiu Dávid Jacko a Mgr. Lucia Valková, hudbu robila Emma Stašáková.
Názov komédie vznikol parafrázovaním krimi seriálu To je vražda, napísala, no dejová línia scenára je iná. Po emočne silných „work in progress“, ktoré by mali nasledovať aj v zimnom semestri, divadlo plánuje hru uviesť v UTA v oficiálnej premiére niekedy na prelome novembra – decembra 2019.
Ako nám Dávid povedal, nová inscenácia nie je jeho prvou réžiou. Jeho prvá režisérska a zároveň autorská práca v divadle VYDI bola v zimnom semestri tohto roka inscenácia Polnočné stretnutie. Išlo o detský program, ktorý sa hral na Mikuláša 6. decembra 2018.
„Tri dievčatá hrali Pani Mikulášovú, Čerticu a Anjela. Niekoľko veršov mojej piesne zaspieval Anjel spolu s deťmi, pracoval som takto s diváckou interakciou,“ hovorí Dávid.
Je druhákom na FF UKF, študuje editorstvo a vydavateľskú prax. Dvadsaťjedenročný rodák z Michaloviec rád tvorí príbehy, ktoré si predstavuje pri písaní ako hraný film, o to lepšie sa mu potom „kreslí slovami“. Okrem písania však aj v skutočnosti rád kreslí a maľuje, je umelecky založený.
„Do divadla VYDI som sa dostal v prvom ročníku, takmer hneď, ako začal zimný semester. Zisťoval som si, či na našej škole máme divadelný súbor a zúčastnil som sa konkurzu. Hlásil som sa na viaceré pozície – herec, scenárista, režisér, výtvarník a čiastočne aj ako spevák,“ prezradil študent. Momentálne v divadle pôsobí ako scenárista a režisér, vlani si vyskúšal aj herectvo, spev a výtvarníctvo.
„Dalo by sa povedať, že jednotlivé pozície obmieňam vzhľadom na potreby VYDI. Réžia je pre mňa niečo nové a ešte nemám toľko skúseností. Tento rok som však dostal príležitosť a spolu s vedúcimi divadla sa postupne dostávam do roly režiséra. Snažím sa o iný pohľad, prečisťujem scény, aby nevznikal len hrubo načrtnutý text. Môžem povedať, že ma to napĺňa ako otca, pretože moje diela – deti – rastú a konečne sa s nimi stretávam aj na javisku, nielen v papierovej podobe,“ skonštatoval Dávid.
VYDI To je vražda povedala
Klaňačka po work in progress  Veronika Démuthová, Michal Liener, Kristína Magerová a Ivan Bielik.
Vražda vo vlaku?
Hru To je vražda, povedala! Dávid napísal ešte v letnom semestri prvého ročníka. Inšpiroval sa detektívkou Vraždy v Orient Expresse a seriálom To je vražda, napísala. Podľa autora však jeho hre chýbajú prvky, typické pre tieto dve diela. „Vybral som si tému na základe skúseností s naším národným dopravcom, ktorý mi nie raz spôsobil problémy. Vlaky nielen meškajú, ale aj skrývajú rôzne príbehy, preto som si povedal, že z toho musím spraviť čiastočnú komédiu,“ prezradil mladý režisér.
Podkladom pre hru sa teda stali jeho autentické skúsenosti z cestovania vlakmi. Dej je situovaný do vlaku, samozrejme, nechýbajú scény, ktoré sa stali ešte pred nástupom do vlaku. „Celé sa to zamotáva už od začiatku. Príbeh je spracovaný retrospektívne, teda v každej scéne je nejaký nositeľ, ktorý apeluje na predošlú alebo nasledujúcu scénu,“ vysvetľuje Dávid.
Hlavnou postavou je Dievča (Veronika Démuthová) – cestovateľka, ktorá svojou drzosťou alebo naopak rozvážnosťou prekonáva nepríjemné momenty cesty. Sprievodkyňa (Kristína Magerová), maximálne vyťažená prácou, nemá náladu na drzú mládež, preto medzi nimi vzniká komický dialóg a vtipné situácie. Drzé Dievča nakoniec vyhadzuje z vlaku. To však cestou von narazí na problém v neďalekom kupé, skríkne a ohlási Sprievodkyňu. Tá jej ale neverí a tentoraz ju razantne vyhodí z vlaku. Keď však kontroluje ďalších cestujúcich, nájde na zemi ležať Zabitého (Ivana Bielika)...
To je vražda povedala
Druhá scéna A, rozhovor Veroniky Démuthovej a Ivana Bielika.
Ďalšie novinky od VYDI
Na otázku, ako je v novej hre citeľný jeho režisérsky štýl, je podľa Dávida ťažko odpovedať. Ľudia, ktorí ho poznajú, by vraj vedeli povedať: áno, toto je jeho práca. „Našli by môj rukopis hlavne v texte, pretože vedia, do akej miery som komik v osobnom živote, ako dokážem písať a vysvetľovať svoje myšlienky. Možno takto sa to pretavuje aj do hranej podoby, možno tam vidia mňa prostredníctvom postáv,“ myslí si Dávid. „Snažil som sa budovať charakter každej jednej postavy podľa svojej predstavy, podľa toho som skladal aj jednotlivé situácie a priestorovo ich korigoval.“
Pri tvorbe hry Dávidovi pomohla Mgr. Lucia Valková, ktorá na nej participovala ako dramaturgička. S ňou autor a režisér prebral najmä priestorové zobrazenie inscenácie a svoje vízie, zladili jej postrehy a jeho predlohu a vytvorili scény.
„Zvukové a svetelné zložky, ktoré sme vkladali do scén, vytvorila Emma Stašáková. Spolu s ňou a Luciou sme teda dali dohromady aktuálnu podobu hry, na ktorej budeme pokračovať aj v ďalšom školskom roku,“ doplnil Dávid.
Ako dodal, v rámci študentského divadla sa chystajú aj ďalšie novinky – Dávid už napísal ďalšiu inscenáciu a na ďalších dvoch pracuje, zatiaľ sa nesmelo rysuje aj nápad organizovať VYDI TALK SHOW, takže sa priaznivci VYDI majú na čo tešiť.
 
Ballay
Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., z Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, pedagogický garant a umelecký vedúci divadla VYDI.

Autorské hry nechýbajú na študentských festivaloch

Študentské divadlo VYDI pri UKF vzniklo v roku 1992, onedlho oslávi už 30 rokov svojej existencie. Zakladateľkou bola prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., dlhoročným zodpovedným vedúcim bol doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., z Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, dnes v divadle pôsobí ako pedagogický garant a umelecký vedúci.
Ako doc. Miroslav Ballay povedal, VYsokoškolské DIvadlo VYDI bolo v časoch vzniku „výchovno-vzdelávacím telesom, ktoré malo za cieľ aktivizovať kultúrno-osvetovú činnosť študentov študujúcich na vtedajšej Pedagogickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Nitre“. Momentálne divadlo tvorí 12 členov, ktorí sú študentmi UKF, najmä Filozofickej a Pedagogickej fakulty. Tvorivý tím sa zakaždým mení. Vznikne vždy pri konkrétnom diele, ktoré sa tvorí. Kolektív sa dá dohromady konkurzom vypísaným na začiatku akademického roka.
Divadelný súbor pôsobí v Univerzitnom tvorivom ateliéri (UTA) Filozofickej fakulty UKF a študentom ponúka možnosť realizovať sa a získať cenné skúsenosti v rôznych oblastiach umeleckej činnosti. Jeho členovia si už úspešne vyskúšali úlohy hercov, režisérov, dramaturgov, scénografov i technikov. Autorské hry VYDI rôznych žánrov takmer pravidelne figurujú v programoch festivalov ako Akademický Prešov, Festival Amatérskeho divadla (FAD) či festival Embargo v Banskej Bystrici, prípadne Pražský Majáles. Okrem autorských predstavení divadlo v UTA pripravuje aj množstvo iných podujatí, napríklad spomínanú Improligu, literárne večery, jam session, výstavy prác fotografov či výtvarníkov a mnohé ďalšie.
Ako doc. Ballay zdôraznil, inscenácie Študentského divadla VYDI sú výlučne autorské, tvorcovia ich poväčšine naštudujú vždy počas jedného akademického roka. Inklinácia k žánrom, resp. typom divadla, vyplýva z reálnej konštelácie študentského kolektívu. Hry sa obmieňajú v každom novom akademickom roku, pretože aj členovia divadla permanentne cirkulujú.
„Raz v tvorbe prevládajú rozprávky, inokedy politický kabaret, prípadne alternatívnejšie typy divadla na pomedzí performancie. V nedávnej minulosti u divákov mimoriadne zarezonoval napríklad politický kabaret s názvom Politická Odysea v réžii Marcely Králikovej,“ pokračuje doc. Ballay. „Nová hra To je vražda, povedala! obohatí priaznivcov divadla VYDI aktuálnou témou z prostredia blízkeho študentskej komunite.“
Prínosom divadla je podľa doc. Ballaya možnosť jeho členov všestranne sa realizovať v oblasti širokospektrálnej divadelnej tvorivosti – nielen hereckej, ale aj manažérskej, režisérskej, scénografickej či v oblasti hudobného i svetelného dizajnu.
„Myslím si, že divadlo VYDI je v konfrontácii s inými študentskými divadelnými súbormi výnimočné originálnou slobodou tvorby v tvorivej klíme nachádzania vlastných tém a rôznych foriem ich spracovania. Prípadné nedostatky v mnohom posúvajú a motivujú tvorcov hľadať rôznorodé formy autentického sebavyjadrenia,“ dodal doc. Ballay.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: archív KK FF UKF, Miroslav Šujan

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo