L3-banner-media

Súťaž o návrh loga k 60. výročiu UKF

Začiatkom budúceho akademického roka si Univerzita Konštantína Filozofa pripomenie významné jubileum – 60. výročie vysokoškolského vzdelávania. Pri tejto príležitosti rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vyhlásil v marci súťaž na vytvorenie loga k 60. výročiu našej univerzity.
V súťaži šesť uchádzačov
Súťaž bola zameraná na predloženie návrhu slávnostného loga, ktoré sa bude používať v oficiálnej propagácii 60. výročia UKF a na označenie univerzitných podujatí. Súťaž s presnými pravidlami a požiadavkami bola zverejnená na webe univerzity aj na sociálnych sieťach. Tvorcami slávnostného loga mohli byť súčasní či bývalí študenti univerzity, interní aj externí zamestnanci.
Do súťaže sa prihlásilo šesť uchádzačov z radov študentov a absolventov UKF, ktorých predložené návrhy posudzovala výberová komisia. Ako hlavné kritériá sa hodnotili originalita návrhu, splnenie podmienok uvedených v špecifikácii podmienok súťaže a komplexnosť návrhu loga.
Z predložených návrhov tvorcov PhDr. Juraja Gejdoša, Mgr. Natálie Rjabininovej, Andrey Minárikovej, Bc. Dominiky Remiášovej, Mareka Zaťka a Jakuba Košša výberová komisia napokon posúdila ako najlepší návrh logo od PhDr. Juraja Gejdoša, ktoré 13. mája 2019 schválili aj členovia Kolégia rektora. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v súťaži, prví traja autori od vedenia univerzity získavajú symbolickú finančnú odmenu.
Jednoduché a zrozumiteľné
PhDr. Juraj Gejdoš z Topoľčian je naším bývalým absolventom, študoval na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy na Filozofickej fakulte UKF. Štúdium ukončil rigoróznou skúškou v roku 2013.
O súťaži na návrh loga svojej alma mater sa dočítal zo správy tlačovej agentúry. Informácia ho zaujala, začal intenzívne rozmýšľať a pustil sa do vytvárania viacerých návrhov slávnostného loga. Staval na jednoduchosti, zrozumiteľnosti a čistote línií, ale ako hovorí, nebolo to jednoduché. „Univerzita komunikuje so študentmi, s odbornou aj laickou verejnosťou, rôznymi verejnými či súkromnými inštitúciami, preto by logo malo byť jasné, čitateľné, jednoznačné,“ hovorí PhDr. Gejdoš.
Na návrhoch pracoval zopár týždňov, jeden, podľa neho najvydarenejší, napokon poslal organizátorom súťaže. „Počas štúdia na UKF sme sa venovali aj vizuálnej komunikácii a grafike. To sú veci, ktoré vo mne ostali, bavia ma a som rád, že ich týmto spôsobom môžem mojej univerzite vrátiť späť,“ hovorí autor víťazného návrhu loga.
„Dnes pracujem ako poskytovateľ služieb v audiokomunikácii, ale grafike sa venujem popri práci ako svojmu veľkému koníčku. Som autorom viacerých úspešných návrhov, ktoré fungujú v praxi, jeden z nich pred pár rokmi zvíťazil v súťaži o logo mesta Hlohovec.“
Na UKF by išiel opäť
Na svoj návrh, ktorý poslal do súťaže UKF, sa vraj sprvu pozeral dosť kriticky, mal isté pochybnosti, ale na druhej strane vedel, že má potenciál. No ani si nepomyslel, že by jeho logo mohlo byť spomedzi ostatných to „naj“, dokonca ani vtedy, keď ho oslovil vedúci Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF PhDr. Tomáš Koprda, PhD., kvôli konzultácii o jeho návrhu.
„O to väčšiu som mal radosť, keď som sa od neho dozvedel, že som vlastne vyhral,“ usmieva sa PhDr. Juraj Gejdoš. „Teším sa, že som to urobil pre moju univerzitu a je to pre mňa česť, že moje logo bude používať. Keby som sa ešte raz mohol narodiť, zas by som vyštudoval UKF a ten istý odbor. Ale keďže som bol externista, išiel by som radšej na denné štúdium.“
autor víťazného loga
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo