L3-banner-media

Študentský parlament UKF oslávil 20. výročie

10. mája 2019 oslávil Študentský parlament okrúhle narodeniny. Práve v tento deň si na jeho 20-ročné pôsobenie zaspomínali aktuálni a bývalí členovia. Výročie s nimi do spoločenskej sály Študentského domova UKF Nitra prišli osláviť prof. Daniel Kluvanec, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rokoch 1999 – 2006, rektor UKF prof. Libor Vozár, prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci doc. Miroslav Tvrdoň, dekani všetkých fakúlt UKF – prof. František Petrovič, Dr. Habil. Žofia Bárcziová, doc. Rastislav Rosinský, doc. Jarmila Jurová a doc. Gábor Pintes a zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl.
Večerom zúčastnených sprevádzali aktuálna predsedníčka Študentského parlamentu Bc. Viktória Kyselová a bývalý predseda ŠP, dnes riaditeľ Študentských domov UKF, Mgr. Peter Hrobár. Pútavou prezentáciou pripomenuli, čo je vlastne úlohou tejto študentskej organizácie a čo všetko sa im počas dvoch dekád podarilo.
Dvadsať rokov, jedenásť predsedov
Počas dvadsiatich rokov sa na poste predsedu Študentského parlamentu vystriedalo 11 študentov a študentiek. Mnohí z nich sa na oslave podelili o svoje zážitky a skúsenosti, ktoré im členstvo v parlamente prinieslo. Úsmevné momenty vyvolali pozvánky na prvé podujatia organizované parlamentom či fotografie a videá z jednotlivých akcií. Hlavnou emóciou by však mal byť obdiv. Okrem organizácie podujatí, ktoré spríjemňovali a obohacovali (čo trvá dodnes) život študentov, ale aj obyvateľov mesta Nitra, bol totiž Študentský parlament vždy dôležitou súčasťou riadiaceho procesu našej univerzity a zaslúžil sa o mnohé úspechy spojené so štúdiom či ubytovaním študentov, nielen na univerzitnej úrovni.
výročie ŠP
Ťahanie študentov tým správnym smerom
Na začiatky a pôsobenie Študentského parlamentu, ale aj dôležité míľniky v histórii univerzity, si v rámci svojho príhovoru zaspomínal aj profesor Daniel Kluvanec, ktorý ocenil hlavne prácu prvého Študentského parlamentu, s ktorým úzko spolupracoval. Za významnú považoval najmä pomoc parlamentu v rámci riadenia univerzity.
Rektor UKF profesor Libor Vozár vyzdvihol ďalšiu stránku Študentského parlamentu: „Ja som vnímal Študentský parlament od začiatku ako platformu, ktorá istým spôsobom pracuje pre študentov a pomáha študentom organizovať študentský život. Napríklad Imatrikulačný ples je aktivita, na ktorú sme mimoriadne hrdí.“
V závere svojho príhovoru vyslovil želanie, aby parlament pokračoval vo svojich aktivitách: „Verím, že aj v budúcnosti bude Študentský parlament tým, čo ťahá študentov, podľa môjho názoru, správnym smerom.“
Aktivity a snahu Študentského parlamentu UKF ocenila aj zástupkyňa Študentskej rady vysokých škôl Eva Viglašová, ktorá vyzdvihla význam združovania nielen aktívnych študentov v meste Nitra, ale aj celkovo mládeže, a to najmä v časoch, keď počet aktívnych študentov klesá.
Tohtoročný galavečer
Práve oslavy okrúhleho výročia boli vyvrcholením tohtoročných Nitrianskych univerzitných dní. Tie zvyčajne uzatvára galavečer Gaudeamus, no posledné roky sa už nekonal. „My sme tá posledná akcia Nitrianskych univerzitných dní, tak berte toto ako taký náš galavečer,“ vyjadril sa Mgr. Peter Hrobár.
Po oficiálnejšom programe nasledovala recepcia a hudobná časť programu, o ktorú sa postarala nitrianska kapela Follow, hrajúca covery známych slovenských a českých piesní, a DJ Roman Mrázik, už akýsi tradičný DJ celouniverzitných podujatí.
výročie ŠP torta
Čo je Študentský parlament?
Ide o občianske združenie študentov, ktoré pripravuje voľnočasové podujatia, no hlavne pomáha študentom riešiť problémy či odpovedať na otázky ohľadom štúdia a študentského života. Členovia parlamentu zastupujú študentov v rôznych komisiách či radách, či už v rámci univerzity alebo na celoštátnej úrovni, napr. v Študentskej rade vysokých škôl.
ŠP je zložený z volených zástupcov študentov, členov akademických senátov univerzity a fakúlt, ale je otvorený aj pre ostatných študentov univerzity. Aktuálne má 15 členov a ako sa vyjadrila predsedníčka Viktória Kyselová, budú veľmi radi, ak sa k nim pridajú noví študenti. V prípade záujmu sa kontaktné informácie nachádzajú na webovom sídle ŠP alebo ich FB stránke.
K najznámejším podujatiam, ktoré parlament v spolupráci s univerzitou organizuje, možno zaradiť Nitrianske univerzitné dni, ktoré sa konajú na prelome apríla a mája na pôde obidvoch univerzít. Najväčším projektom s dlhoročnou tradíciou sú Študentské dni nitrianskych univerzít, konané pri príležitosti Dňa študentstva, 17. novembra, a to už od roku 2003. Z ďalších aktivít možno spomenúť organizovanie Októberfestu UKF (športové a hudobné podujatie na začiatku akademického roka), Internátnej futbalovej ligy (súťaž v halovom futbale študentov v ŠD UKF Zobor) či vydávanie časopisu Občas Nečas.
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Filip Gedaj

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo