L3-banner-media

Úspech našej študentky v prekladateľskej súťaži

Študentka Katedry translatológie FF UKF v Nitre Bc. Lenka Kleimanová sa umiestnila na prvom mieste Prekladateľskej univerziády 2019 v sekcii odborný preklad.
Bc. Lenka Kleimanová je študentkou prvého ročníka magisterského stupňa translatológie v kombinácii anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra. Do súťaže sa zapojila s ruským textom Волшебные слова – Kúzelné slovíčka. Následne bola pozvaná na verejnú obhajobu prác v oddelení odborného prekladu 24. ročníka Prekladateľskej univerziády, ktorá sa konala 10. mája 2019 v Bratislave na Filozofickej fakulte UK, kde jej Literárny fond udelil 1. miesto v kategórii odborného prekladu.
Súťaže sa v rámci sekcie umelecký preklad (ruský jazyk) zúčastnila aj Bc. Xénia Kilianová, ktorá získala čestné uznanie od poroty.
V mene celej katedry obom študentkám srdečne gratulujeme k úspechu a veríme, že pre ne bude motiváciou a možno aj odrazovým mostíkom do ďalšej profesionálne orientovanej prekladateľskej činnosti.
prekladateľská univerziáda
Text: PhDr. Andrej Zahorák, PhD., FF – Katedra translatológie
Foto: Bc. Lenka Kleimanová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo