L3-banner-media

Interkultúrny workshop pre zahraničných študentov

Na konci letného semestra sa zahraniční študenti z Bulharska, Írska, Českej republiky, Ukrajiny a Ruska stretli na tradičnom záverečnom interkultúrnom workshope. Workshop pre zahraničných študentov slovenského jazyka je zameraný na spoznávanie Slovenska aj prostredníctvom slovenskej hudby, tanca, slovenských reálií či slovenskej gastronómie.
O pôsobivý hudobný vstup sa postaral gajdoš Lukáš Lacko, ktorý počas workshopu hudobne doprevádzal Folklórny súbor Ponitran z UKF. Študenti Daniel Devečka, Katarína Kantoráková, Alexandra Ružbacká a Miroslav Beck odprezentovali študentom ľudové tance v slovenských krojoch z nitrianskeho regiónu. Zapožičanie krojov sprostredkovala vedúca FS Ponitran Mgr. Martina Hrabovská. Tanečníci z FS Ponitran naučili študentov základné kroky skupinového aj párového ľudového tanca a zaspievali im známe ľudové piesne. Zahraniční študenti si ich rýchlo osvojili a za hudobného doprovodu Lukáša Lacka si ich spoločne zaspievali.
interkultúrny workshop
Posledná časť workshopu bola venovaná kvízu na spoznávanie slovenskej kultúry, spoločnosti, prírody a geografie. Študenti boli rozdelení na dva tímy pozostávajúce zo skupiny domácich a zahraničných študentov. Tím „Slovania“ tak zvíťazil o jeden bod nad tímom „Pávy“, ktorí sa pri názve inšpirovali známou ľudovou piesňou.
„Vďaka multikultúrne zostaveným tímom sa študenti pri hľadaní odpovedí navzájom podporovali a zároveň obohatili program aj prezentovaním ich národných tradícií. Záver programu patril študentkám z Univerzity v Belfaste, ktoré zaujali pozornosť tradičným írskym baletným tancom. Na takejto forme interaktívneho stretnutia majú študenti možnosť spoznať Slovensko nielen cez jazyk, ale rovnako aj prostredníctvom iných zážitkov, ktoré prispievajú k vzájomnému spoznávaniu kultúrnych a etnografických reálií,“ uvádza Mgr. Renáta Pavlová, PhD., z Jazykového centra FF UKF.
Text a foto: Mgr. Renáta Pavlová, PhD., FF – Jazykové centrum

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo