L3-banner-media

Rozširovanie spolupráce na sympóziu v Slovinsku

16. – 18. mája 2019 sa prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., zúčastnila 7. medzinárodného vedeckého filozofického sympózia Miklavža Ocepka v Slovinsku, kde sa ako čestný hosť v rámci úvodného plenárneho zasadnutia prihovorila účastníkom konferencie.
Konferenciu organizoval spolupracovník Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kierkegaarda v Nitre Dr. Primož Repar. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovinskej republiky, pán Borut Pahor. Aktívnym účastníkom konferencie bol aj doctor honoris causa UKF v Nitre z Torontskej univerzity v Kanade – Profesor Abrahim Khan, s ktorým sa prorektorka Dr. Pavlíková stretla a rokovala o konkrétnych možnostiach ďalšej spolupráce medzi UKF a University of Toronto.
Slovinsko
Spomedzi významných hostí konferencie sa prorektorka UKF pre medzinárodné vzťahy stretla aj s Nadeždou Gonockou z Lomonosovovej štátnej univerzity v Moskve (Rusko) a s profesormi Ljubljanskej univerzity Bojanom Žalecom, Janezom Vodičarom, ako aj s profesorom Thomasom Menamparampilom z Indie, S. D. B. kandidadátom na Nobelovu cenu mieru v roku 2011.
Zaujímavé stretnutie bolo tiež s dekanom a senátorom Únie filozofov, prof. Ouyangom Kangom, PhD., z Číny a Dr. Paulou Arizpe del Valle, ktorá pôsobí ako riaditeľka Občianskej spoločnosti pre ľudské práva na Ministerstve zahraničných vecí v Mexiku. S profesorkou literatúry Jasnou Koteskou, PhD., z Univerzity Svätého Cyrila a Metoda v Skopje diskutovali o možnostiach a hlbšej vzájomnej spolupráci. Zahraniční partneri prejavili záujem o medzinárodnú spoluprácu UKF v rámci rôznych akademických oblastí, ako aj v rámci projektu Erasmus+.
Text a foto: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo