L3-banner-media

Oslavy Medzinárodného dňa sestier na UKF

V piatok 17. mája sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva konal slávnostný seminár Deň sestier 2019, ktorý organizovala katedra ošetrovateľstva pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (celosvetovo sa slávi 12. mája). Tento deň je spomienkou na narodenie zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej, ktorá kládla veľký dôraz práve na vzdelávanie sestier.
Na podujatie prijali pozvanie nielen členovia vedenia UKF a FSVaZ, ale aj sestry – manažérky zo zdravotníckych zariadení, ktoré spolupracujú s našou univerzitou a podieľajú sa na výučbe študentov ošetrovateľstva.
Deň sestier 2019
Na seminári odzneli podnetné prednášky od odborníkov z praxe, ktoré sa týkali významu práce sestry v zariadeniach sociálnych služieb či významu komunikácie v ošetrovateľstve. Pozitívny ohlas mala aj prezentácia zážitkov a skúseností študentiek, ktoré absolvovali zahraničnú stáž v rámci programu Erasmus+. Dosiahnuté výskumné výsledky zo svojich vedeckých prác prezentovali víťazky študentskej vedeckej odbornej konferencie v odbore ošetrovateľstvo.
Veríme, že podujatie vyzdvihlo dôležitú a nezastupiteľnú úlohu ošetrovateľstva v 21. storočí.
Text: PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD., FSVaZ – Katedra ošetrovateľstva
Foto: Stanislav Chovanec, FSVaZ – Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo