L3-banner-media

Diskutovali o fyzickej aktivite a zdraví

24. mája 2019 sa v poľskom meste Czenstochowa konala medzinárodná konferencia s názvom "Physical Activity and Health in Interdisciplinary Approach" na Univerzite Jána Dlugosza. Tejto konferencie sa zúčastnili doktorandka v odbore športová edukológia na Katedre telesnej výchovy a športu PF Mgr. Natália Kováčová a absolventka KTVŠ Mgr. Monika Czaková, ktoré prezentovali výsledky ich štúdie a mali ich možnosť konzultovať s rôznymi zahraničnými odborníkmi v športe. Najlepšie články budú odpublikované v časopise Physical Activity Review (WoS a Scopus).
Svoj pobyt v Czenstochowej študentky hodnotia ako vydarený. Pohostinnosť miestnych obyvateľov bola ústretová a priateľská. Po pozitívnej skúsenosti sa študentky plánujú zúčastniť aj ďalších ročníkov konferencie.
Text a foto: Mgr. Natália Kováčová a Mgr. Monika Czaková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo