L3-banner-media

Pokračovanie slovensko-gruzínskej spolupráce

UKF je renomovaným odborným partnerom pre inštitúcie zo zahraničia, o čom svedčí i rozvíjajúca sa spolupráca s univerzitami v Gruzínsku.
Na základe kooperácie vo viacerých oblastiach výskumu v kontexte rozvíjajúcej sa spolupráce s univerzitami v Gruzínsku, International Black Sea University v Tbilisi oslovila UKF na spoluprácu pri organizovaní medzinárodnej konferencie s názvom 14th International Silk Road Conference on Globalization: Trends and Perspectives 2019. Konferencia sa uskutoční v Tbilisi 11. a 12. októbra 2019.
poster conference gruzínsko
Spolupráca našich zamestnancov spočíva v aktívnej účasti nielen v prednáškovej časti, ale aj v práci v organizačnom výbore a v zastúpení medzi vedeckými garantmi konferencie. Aktívne na tejto konferencii zatiaľ participujú prevažne zamestnanci Fakulty prírodných vied UKF. Na konfereciu sa môžu prihlásiť aj ďalší zamestnanci našej univerzity, a to do 23. augusta 2019 (oblasti: ekonomika, globalizácia, história, technológie, ľudské práva...).
Text: prof. ThDr. Roman Kralik, ThD. a doc. Ing. Milan Fiľa, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo