L3-banner-media

Deti zamestnancov UKF oslávili svoj sviatok

Piatok 31. máj 2019 patril na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre hlavne deťom. Univerzita ich v predvečer ich sviatku prekvapila bohatým programom Dňa detí na UKF, ktorý sa niesol v štýle cirkusovej zábavy na lavičkách i piknikových dekách.
Po nepríjemných daždivých dňoch sa konečne vyčasilo, a tak sa veľké átrium zmenilo na veselú oddychovú zónu. Bavilo sa tu takmer 130 detí. „Cirkus FUK“ v átriu pripravil pre malých návštevníkov, ktorí prišli v sprievode rodičov či starých rodičov, množstvo rozličných aktivít a súťaží. Potešilo ich predstavenie Cirkusu Šardan, svoje vedomosti, šikovnosť a postreh si vyskúšali na mnohých zábavno-poučných stanovištiach a v tematicky orientovaných aktivitách zameraných na päť svetadielov, v ktorých si rozvíjali jemnú i hrubú motoriku. Za každú absolvovanú aktivitu deti získali pečiatku a po ich nazbieraní za odmenu malý darček. Pestrý program pripravili pedagógovia a študenti Katedry hudby a Katedry pedagogiky z Pedagogickej fakulty a z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF v spolupráci s hosťami zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.
MDD UKF
S nápadom zorganizovať prvý celouniverzitný Deň UKF prišiel rektor prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., organizáciu podujatia spolu s kolegami a spolupracovníkmi zabezpečila a koordinovala prorektorka pre vzdelávanie UKF doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
„Deň detí sme pred časom asi dva-tri roky organizovali na Fakulte prírodných vied UKF, rôzne iné aktivity sme pre deti pripravovali aj v spolupráci s SPU. Myslím si, že je veľmi fajn, keď takto urobíme niečo pre deti našich zamestnancov, program našich pedagógov a študentov deti iste zaujal a budem rád, keď všetci budú túto akciu považovať za vydarenú. Je to podujatie v rámci sociálneho programu pre našich pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí – ako verím – strávili v našej univerzitnej komunite príjemné popoludnie,“ povedal rektor Libor Vozár.
Spokojnosť neskrývala ani prorektorka doc. Jana Duchovičová. „Sme radi, že Deň detí môžeme organizovať a zažiť aj na pôde našej univerzity. Je to taká netypická akcia – nemá nejaký vedecký rozmer, ani rozmer, v ktorom by bola univerzita veľmi výrazne angažovaná. No myslím si, že práve takéto aktivity umožňujú posilňovať vzájomné kontakty a vzťahy medzi pracovníkmi UKF, utužujú komunitný život na univerzite a vytvárajú tiež priestor na to, aby sa deti či vnúčatá zamestnancov aspoň občas dostali na pôdu univerzity a videli pracovisko ich rodičov či starých rodičov,“ hovorí prorektorka Jana Duchovičová.
MDD
Ako ďalej uviedla, akcia vznikla ako myšlienka pripraviť niečo, čo by bolo zaujímavé pre zamestnancov aj pre ich deti. Deň detí na UKF v piatok 31. mája zároveň nadviazal na dopoludňajšie odborno-zábavné aktivity Vedeckého dňa detí, ktorý pre deti z MŠ a ZŠ v Nitre pripravili katedry z Fakulty prírodných vied s partnermi.
„Dúfam, že sa zo Dňa detí na UKF stane tradícia. Uvažovali sme nad tým, čím by sme mohli program urobiť zaujímavým a nevšedným. Rozmýšľali sme, či využijeme aj nejaké externé podnety či externý program, ale nakoniec sme usúdili, že kvalita našich pedagógov aj študentov je zárukou naozaj zaujímavého a veľmi pútavého programu, ktorým tak trochu prezentujú aj seba a svoje aktivity,“ pokračuje doc. Duchovičová.
„Teším sa, že kolegovia a študenti z katedry hudby prezentovali interaktívnu aktivitu Cirkus Šardan. Preto sme aj celému popoludňajšiemu podujatiu dali názov Cirkus FUK, v ktorom je poprehadzovanými písmenkami obsiahnutý aj názov UKF.“
Na záver prorektorka vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii, príprave a realizácii aktivít Dňa detí na UKF.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo