L3-banner-media

Vyše 500 detí si na jeden deň vyskúšalo prácu vedca

Dvadsaťtri stanovíšť s najrôznejšími zábavnými úlohami, základné postupy správneho poskytovania prvej pomoci a na konci jedinečný diplom – to všetko mohlo v piatok 31. mája 2019 zažiť na Fakulte prírodných vied vyše 500 detí. Na univerzitu zavítali z nitrianskych materských a základných škôl, aby za asistencie pedagógov z prírodovedných katedier spravili svoj prvý skok do vedy. Deti sa tak na pár hodín stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, chémie, informatiky, ale aj ekológie či gemológie.
„Zo skúseností vieme, že deti predškolského veku a mladšieho školského veku majú záujem objavovať a spoznávať okolitý svet, chcú zistiť, ako svet funguje, a prečo tak funguje,“ priblížila zámer podujatia PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., z katedry fyziky. „Je potrebné tieto deti dostatočne zaujať a umožniť im objaviť čaro prírodných vied, aby nestratili záujem o prírodné vedy v neskoršom období.“
vedet
Prírodné vedy sa preto rozhodli na Fakulte prírodných vied priblížiť cez experimenty – pre deti si pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré prispôsobili ich veku. Školáci tak odhaľovali tajomstvá chemických kúziel, zahrali sa na lesného detektíva, zoznámili sa s neposlušnou loptičkou, ktorá nechce padnúť na zem, na displeji minipočítača naprogramovali obrázkový príbeh či spoznávali známe i neznáme miesta našej krajiny.
Podujatie vzniklo v spolupráci Fakulty prírodných vied UKF, občianskeho združenia Viac ako učenie a Nitrianskej komunitnej nadácie.
Spracovala: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií, Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV – Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color