L3-banner-media

Vyše 500 detí si na jeden deň vyskúšalo prácu vedca

Dvadsaťtri stanovíšť s najrôznejšími zábavnými úlohami, základné postupy správneho poskytovania prvej pomoci a na konci jedinečný diplom – to všetko mohlo v piatok 31. mája 2019 zažiť na Fakulte prírodných vied vyše 500 detí. Na univerzitu zavítali z nitrianskych materských a základných škôl, aby za asistencie pedagógov z prírodovedných katedier spravili svoj prvý skok do vedy. Deti sa tak na pár hodín stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, chémie, informatiky, ale aj ekológie či gemológie.
„Zo skúseností vieme, že deti predškolského veku a mladšieho školského veku majú záujem objavovať a spoznávať okolitý svet, chcú zistiť, ako svet funguje, a prečo tak funguje,“ priblížila zámer podujatia PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., z katedry fyziky. „Je potrebné tieto deti dostatočne zaujať a umožniť im objaviť čaro prírodných vied, aby nestratili záujem o prírodné vedy v neskoršom období.“
vedet
Prírodné vedy sa preto rozhodli na Fakulte prírodných vied priblížiť cez experimenty – pre deti si pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré prispôsobili ich veku. Školáci tak odhaľovali tajomstvá chemických kúziel, zahrali sa na lesného detektíva, zoznámili sa s neposlušnou loptičkou, ktorá nechce padnúť na zem, na displeji minipočítača naprogramovali obrázkový príbeh či spoznávali známe i neznáme miesta našej krajiny.
Podujatie vzniklo v spolupráci Fakulty prírodných vied UKF, občianskeho združenia Viac ako učenie a Nitrianskej komunitnej nadácie.
Spracovala: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií, Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV – Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo