L3-banner-media

Spomínali na osobnosť profesora geografie

Katedru geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF poctila svojou návštevou pani Danuša Luknišová, dcéra významného prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc., zakladateľa modernej slovenskej geografie. K jeho odkazu sa hlásia generácie geografov, najmä jeho žiakov či pokračovateľov jeho myšlienok, ako aj vedeckých prác a výskumných tém, ktoré rozvinul na medzinárodnú úroveň. Monografie „Jakubiany“, „Geografia krajiny Jura pri Bratislave“, „Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia“ či štúdia „Regionálne členenie SSR z hľadiska jej racionálneho rozvoja“ sú dodnes inšpiráciou a vzorom regionálnogeografických prác pre mnohých geografov.
Pri návšteve katedry, kde ju vrelo prijal jej vedúci, prof. Boltižiar, v priateľskej atmosfére spoločne spomínali na osobnosť profesora. Pani Luknišová, ktorá okrem iného tiež študovala na Univerzite Komenského v Bratislave geografiu a neskôr sa preorientovala na štúdium operného spevu, priniesla taktiež viacero vzácnych, doposiaľ nepublikovaných fotografií, ktoré akiste nájdu svoje miesto v pripravovanej monografii Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, ktorá bude obsahovať spomienky jeho žiakov, kolegov a nasledovníkov s názvom "Taký bol profesor Lukniš".
Popoludní zrealizovali návštevu ulice na Čermáni v Nitre, ktorá nesie profesorovo meno. Deň zavŕšili návštevou jeho rodnej obec Zlatno pri Zlatých Moravciach, kde sa zastavili pri jeho dome s osadenou pamätnou tabuľou pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín v roku 2016, ako aj pri pamätnej izbe a múzeu.
Text a foto: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo