L3-banner-media

Univerzita sa prezentovala na veľtrhoch vzdelávania

V dňoch 7. až 9. októbra 2014 sa v Bratislave uskutočnil veľtrh pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA & VAPAC®, a v dňoch 16. až 17. októbra 2014 v Nitre Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus, na ktorých sa svojou expozíciou predstavilo všetkých päť fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ich zástupcovia informovali v univerzitnom stánku potencionálnych študentov, výchovných poradcov, pedagógov, ale i ostatných návštevníkov o možnostiach štúdia na našej univerzite, podmienkach prijatia na štúdium, jazykovom vzdelávaní, štipendiách, a odpovedali na množstvo otázok, týkajúcich sa života na univerzite, ale i možností uplatnenia na trhu práce.
AKADÉMIA & VAPAC® je veľtrh určený najmä pre študentov končiacich ročníkov – budúcich maturantov, ktorým má napomôcť pri výbere ďalšieho vzdelávania, získať odpoveď na otázky s tým súvisiace, priamo od relevantných zástupcov jednotlivých škôl a inštitúcií. Tento rok sa na ňom sa prezentovalo vyše 200 vystavovateľov. Počas troch dní veľtrh navštívilo 8 189 návštevníkov z celého Slovenska.
Na veľtrhu Gaudeamus bolo zastúpených 162 samostatných vystavovateľov. Vystavovatelia prišli zo siedmich krajín: Slovenska, Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Švajčiarska a Kanady. Počas dvoch dní ho navštívilo 8 183 registrovaných študentov a 252 pedagógov.
Veríme, že veľa z týchto študentov príde na našu univerzitu aj na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 19. februára 2015.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo