L3-banner-media

Týždeň francúzskych chutí

V dňoch 13. až 17. októbra 2014 slávila Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre Týždeň francúzskych chutí - po svojom. Študenti prvého ročníka boli neformálne úspešne imatrikulovaní. Podmienkou bola príprava francúzskeho jedla: centrom chuťovej pozornosti boli amuses-gueules, fromage, crepes, gateaux au chocolat, croissants a iné. K francúzskej chuti chýbal už len pohár dobrého francúzskeho vína. Na ten pozývame všetkých frankofónov a frankofilov z Katedry translatológie, Katedry romanistiky, Katedry masmediálnej komunikácie, ale aj iných študentov UKF a SPU do mestskej taverny Dreváreň (Štefánikova trieda 77, Nitra) v stredu dňa 19. novembra 2014 o 18:00. Prvý pohár Beaujolais bude podávaný zdarma, avšak je nutné priniesť so sebou intelektuálny poplatok: vymyslieť krátky spot alebo slogan na propagáciu vlastnej katedry a pri príchode do taverny ho odovzdať spolu s označením katedry a svojho celého mena.
Program večierka:
18:00 Beaujolais, predstavovanie
18:30 Krátke spoty a slogany, prezentácia
19:00 Zlosovanie sloganov, odovzdanie vecných výhier.
Želáme veľa tvorivých chvíľ a tešíme sa na Vás!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo