L3-banner-media

FPV a Jaguar Land Rover začali spoluprácu

Zástupcovia spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia a dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. František Petrovič, PhD., podpísali pri príležitosti Medzinárodného dňa životného prostredia zmluvu o spolupráci pri biomonitoringu a ochrane biodiverzity v areáli závodu Jaguar Land Rover v Nitre.
podpis zmluvy FPV JLR
Experti z fakulty budú pravidelne vykonávať biomonitoring vybraných druhov drobných živočíchov v areáli. Závod sa nachádza v blízkosti Zoborských vrchov, prírodnej rezervácie Lupka a rieky Nitra, ktoré sú významnými zdrojmi biodiverzity. V jeho okolí žijú živočíšne druhy typické pre takýto pahorkatinový a otvorený typ krajiny. Pripravované ekologické plochy v závode budú zložené z pôvodných druhov krov, lúčnych bylín a tráv, ktoré vytvoria biotopy pre hmyz a drobné stavovce. Ich súčasťou budú aj vodné plôšky – napájadlá pre vtáky a obojživelníky, ako i špeciálne kamenné kopy určené pre plazy. Zelená zóna, ktorá takto vznikne, zvýši biodiverzitu územia, vytvorí pre tieto živočíchy optimálne podmienky pre úkryt, rozmnožovanie a prirodzený život.
zavod JLR 1
Ďalším prínosnom projektu bude podpora hniezdenia dravých vtákov a sov. „Dravce sú pre tento prípad úplne prirodzeným a biologicky bezpečným spôsobom ochrany areálu. Vo vonkajších priestoroch závodu budú inštalované drevené ´barličky´ v tvare písmena T, ktoré im umožnia výhľad a priestor pre lov, najmä malých hlodavcov,“ vysvetlil prof. Mgr. Ivan Baláž, PhD., zoológ Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF, pod ktorého vedením sa projekt počas nasledujúcich dvoch rokov uskutoční. „Pri podnikaní zohľadňujeme podmienky prostredia, v ktorom stoja naše výrobné závody. Vážime si spoluprácu s odborníkmi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorých expertíza bude cenným prínosom pri podpore podmienok priaznivých pre pôvodnú faunu aj flóru,“ uviedol Ing. Ladislav Halász, manažér oddelenia životného prostredia.
zavod JLR 2
Text: Miroslava Remenárová – Jaguar Land Rover
Foto: Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV – Dekanát, archív JLR

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo