L3-banner-media

Absolventi U3V mali slávnostné promócie

Svoje vzdelávanie v týchto dňoch úspešne zavŕšili aj študenti, ktorí už majú o nejaký ten rôčik viacej, striebro vo vlasoch a za sebou množstvo životných i pracovných skúseností. Pomyselné vysokoškolské diplomy si na slávnostnej promócii vo štvrtok 13. júna 2019 v Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prevzalo 102 seniorov – absolventov Univerzity tretieho veku pri UKF (U3V). Odovzdala im ich prorektorka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., slávnostný sľub predčítala doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc., tajomníčka U3V. Slávnostnú ceremóniu odovzdávania diplomov viedla doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka PF UKF pre celoživotné vzdelávanie.
promócie U3V
Kto sa stále učí, zostáva mladý
Absolventom U3V sa prihovorila prorektorka Jana Duchovičová. Veľmi výstižne spomenula citát Johanna Wolfganga von Goetheho, podľa ktorého sú „krásni mladí ľudia hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela“.
„Dielo je vždy výsledkom symbiózy vnímania, emócií, aktívnej činnosti, poznania, múdrosti, vzdelávania a inšpirácie v každodennom živote. To isté platí o diele ukrytom v človeku. Pri pohľade do vašich tvárí, milí absolventi, sa mi zdá, že vďaka vášmu rozhodnutiu vzdelávať sa na Univerzite tretieho veku dnes viac žiari harmónia a dokonalosť tohto vášho diela smerom von k nám ostatným,“ obrátila sa prorektorka svojimi slovami k absolventom.
„Vzdelávanie a učenie sa počas celého života je spôsob, ako aktívne starnúť a udržiavať sa v dobrej psychickej a fyzickej kondícii aj vo vyššom veku. Ako konštatuje Henry Ford, ´každý, kto sa prestane učiť, je starý, či už v dvadsiatich alebo osemdesiatich. Každý, kto sa stále učí, zostáva mladý. Najväčšia vec v živote je udržať svoju myseľ mladú.´ Vy ste dôkazom, že pohľad na seniora ako jedinca, ktorý je pasívny a závislý na spoločnosti, je dávno prekonaným stereotypom. Našli ste spôsob, ako vidieť svoj život v iných rozmeroch, ako nestratiť kontakt so spoločnosťou a udržať živé generačné i transgeneračné sociálne väzby, ako si nepretržite udržiavať kvalitu svojho života, mladú myseľ a ako zdokonaľovať vlastnú životnú múdrosť.“
V príhovore zdôraznila, že múdrosť nie je len poznanie, ale zahŕňa tiež lásku k poznaniu, lásku k činu a lásku k človeku. Múdrosť zároveň otvára dvere tvorivosti a túžbe spoznávať ešte nepoznané. Kombináciou týchto aspektov múdrosti môže človek dospieť k šťastiu a životnej spokojnosti.
„Milí naši absolventi, dúfam, že ste si prostredníctvom vzdelávania na našej univerzite rozšírili obzor poznania, vytvorili si vzájomne obohacujúce sociálne väzby, a že sme takým istým kúskom prispeli k vašej sebarealizácii a životnej spokojnosti. To je poslanie, ktoré sa na Univerzite Konštantína Filozofa snažíme napĺňať už 60 rokov a na Univerzite tretieho veku, ktorá je jej súčasťou, už takmer tri desaťročia,“ doplnila doc. Duchovičová.
promócie U3V 2
Novinky v U3V
Promócia absolventov Univerzity tretieho veku je slávnostným ukončením ich vzdelávania. Študijné programy, ktoré absolvovali, boli všetky trojročné. „Boli medzi nimi napríklad informačné technológie, digitálna fotografia a kamera, ľudové remeslá, anglický jazyk pre začiatočníkov, drahé kamene a drahé kovy, dejiny výtvarného umenia, keramika, psychológia tretieho veku a iné. Promócia je takou pokračujúcou aktivitou slávnostnej vernisáže umeleckých diel absolventov U3V, ktorá sa konala 11. júna v Galérii Univerzum,“ pokračuje prorektorka Duchovičová.
„Zároveň je promócia vyvrcholením vzdelávania našich seniorov, na ktorej bývajú prítomní ich najbližší – rodinní príslušníci, deti, vnúčatá, priatelia... Môžu im takto ukázať svoje úsilie, um a svoju mladú myseľ, ktoré vkladali do vzdelávania. Tieto slávnostné chvíle prežívajú veľmi intenzívne, často sú plní dojatia, veď pre mnohých z nich je to vzdelanie, ktoré možno počas svojho života nedosiahli. Promócia je preto ich veľkým úspechom a veľkou oslavou ich snahy niečo dokázať aj v tomto veku.“
Vek väčšiny seniorov – našich čerstvých absolventov sa pohybuje medzi 60 – 65 rokmi, najstarší absolvent mal 78 rokov, najmladší 48.
U3V pri UKF bude pokračovať ďalšími úspešnými ročníkmi. Prihlášky na akademický rok 2019/2020 možno aktuálne zasielať do 31. augusta 2019. Ako doc. Duchovičová prezradila, frekventantov čakajú novinky. Programy ďalšieho vzdelávania v U3V navrhovali samotné fakulty UKF, ktoré ich budú aj zabezpečovať. V rámci ponuky vzdelávacích programov prezentujú fakulty najmä to, čo ponúkajú aj štandardne v rámci denného bakalárskeho a magisterského vzdelávania, ich obsahy navzájom na seba nadväzujú.
„Zmena je aj to v tom, že na ďalší akademický rok ponúkame aj ročné a dvojročné vzdelávacie programy, doteraz sme mali len trojročné. Podľa záujmu zo strany seniorov je možné uvažovať aj o ďalších možnostiach vzdelávacích programov,“ uzavrela doc. Jana Duchovičová.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo